EMN-Ajankohtaista

Ajankohtaista

6.3.2018 15.30

Call for Papers - Remittances: kansainvälisten muuttajien taloudelliset ja sosiaaliset kotiinlähetykset -seminaari - Helsinki, 8.5.2018. Svenska social- och kommunalhögskolan

Call for Papers

Remittances: kansainvälisten muuttajien taloudelliset ja sosiaaliset kotiinlähetykset -seminaari

 

Helsinki, 8.5.2018. Svenska social- och kommunalhögskolan

 

Kansainväliset muuttajat lähettävät taloudellista tukea ja välittävät muita uudistuksia lähtömaihinsa. Aihepiiri on noussut merkittäväksi tutkimuskohteeksi osana laajempaa kiinnostusta transnationaaliseen tai ylirajaiseen liikkeeseen ja siihen liittyviin diaspora-yhteisöihin. Etenkin "taloudelliset kotiinlähetykset" (engl. remittances, käännetty myös "siirtolähetykset"), eli siirtolaisten asuinmaan ja lähtömaan välillä liikkuvat erilaiset pääoman muodot ja tavaralähetykset, ovat saaneet paljon huomiota. (Bontenbal 2015; Carling, Bivand Erdal & Horst 2012; de Haas 2005; Lacroix, Levitt and Vari-Lavoisier 2016). "Sosiaaliset kotiinlähetykset/siirtolähetykset" (engl. social remittances) taas muodostuvat esimerkiksi kulttuuristen käytäntöjen, normien, poliittisten ajatusten sekä tiedon ja taidon kotiin "lähettämisestä". Nämä voivat muokata lähtömaan elämää varsin merkittävästi ja ne voivat olla lähtömaassa joko toivottuja tai epätoivottuja ilmiöitä.

 

Remittances-seminaarin tarkoitus on herättää keskustelua kotiinlähetysilmiöstä ja siitä millainen rooli ns. kotiinlähetyksillä on ylirajaiselle yhteydenpidolle. Tarkoituksena on lisäksi kartoittaa, millaista tutkimusta aiheesta tällä hetkellä tehdään Suomessa ja minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita ilmiö herättää mm. tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä maahanmuuttajajärjestöjen keskuudessa. Seminaarin keynote-esitelmän tulee pitämään vanhempi tutkija Marta Bivand Erdal PRIO:sta. Osana seminaaria järjestetään lisäksi roundtable-keskusteluja työryhmissä, joissa tutkijat ja muut kentällä toimivat pitävät lyhyitä puheenvuoroja. Seminaarissa keskitytään sekä itse käsitteen suomenkieliseen käyttöön että aiheeseen liittyviin viimeaikaisiin tutkimuksiin. Seminaarin pääasiallinen kieli on suomi. Olemme kiinnostuneita mm. seuraavista aiheista:

 

  • Kotiinlähetysten ilmenemismuodoista (mm. mitä lähetetään, miten ja minne)
  • Kotiinlähetysten merkityksestä transnationaalisille a) perheille ja b) yhteisöille
  • Kotiinlähetysten myönteisistä/kielteisistä vaikutuksista siirtolaisten ja kotimaassa asuvien perheenjäsenten hyvinvointiin ja toimeentuloon
  • Kotiinlähetykset osana ns. migration/development-keskustelua
  • Mahdollisten käänteisten lähetysten (engl. reverse remittances), eli siirtolaisten vastaanottamien taloudellisten ja sosiaalisten lähetysten vaikutuksesta siirtolaisten elämään ja muuttokohteen yhteiskuntaan

 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan, pyydämme sinua lähettämään n. 200 sanan abstraktin aiheesta 30.3.2018 mennessä ja valmistautumaan esittämään 10 minuutin puheenvuoron seminaarissa. Olemme myös kiinnostuneita laatimaan aihepiiriä käsittelevän julkaisun. Kiinnostuksen määrästä riippuen julkaisemme joko aihetta käsittelevän teemanumeron Siirtolaisuus-Migration-lehdessä syksyllä 2018 tai antologian Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa vuonna 2019. Ilmoitathan lähettäessäsi abstraktin oletko kiinnostunut myös kirjoittamaan aiheesta artikkelin ja millä kielellä sen kirjoittaisit (suomi, ruotsi tai englanti). Lisätietoja ja ilmoittautuminen Ilona Bontenbal (ilona.bontenbal(at)jyu.fi)

 

Siirtolaisuusinstituutti voi kustantaa tarvittaessa ja erikseen sovittaessa esitysten pitäjien matka- ja majoituskuluja. Yhteyshenkilö näiden osalta Marja Tiilikainen, marja.tiilikainen(at)utu.fi.

Järjestäjä: Siirtolaisuusinstituutti ja Svenska social- och kommunal högskolan

 

Call for Papers

Remittances: Economic and non-economic contributions sent by international migrants

Helsinki, 8.5.2018. Swedish School of Social Science at the University of Helsinki

The Migration Institute of Finland and the Swedish School of Social Science at the University of Helsinki are organizing a seminar on remittances on 8.5.2018 in Helsinki. The idea of the seminar is to look at remittances from a Nordic perspective. We are interested in:

  • Defining remittances within a Nordic context: Operationalization of the term in Finnish, Danish, Norwegian or in Swedish
  • Current studies focusing on remittances within a Nordic context
  • The positive and negative impacts of remittances for transnational families and/or communities
  • Remittances as part of the migration-development nexus
  • The impact of reverse remittances on the welfare of migrants and host societies.

The seminar will consist of a keynote speech on remittances from Marta Bivand Erdal (Senior researcher at PRIO) and round-table discussions in which researchers and other actors in the field can present their own research and work related to remittances. The keynote speech will be in English and the round-table discussions will be multilingual: there will be a Finnish and an English discussion.

We are planning to publish an anthology or a special issue of Siirtolaisuus-Migration journal on this same topic. The decision and selection for the publication will take place after the workshop. Please, submit your abstract (max. 200 words) and let us know if you are interested in participating in the special issue latest by 30.3.2018. The language of the abstract can be Finnish, Swedish or English.

For more information: Ilona.bontenbal(at)jyu.fi

If needed, the Migration Institute of Finland may assist with travel costs of those participants whose abstract has been accepted. Please contact by April 15, 2018: marja.tiilikainen(at)utu.fi


Palaa otsikoihin