EMN-Ajankohtaista

Ajankohtaista

26.7.2017

Call for Papers: Migration, Race and Mobilities - Pre-conference workshop (14th ETMU Days, University of Jyväskylä, 25 October 2017)

As part of the 14th ETMU Days, hosted this year on October 26–27 by the University of Jyväskylä, we organise a pre-conference workshop on "Migration, Race and Mobilities" for doctoral students. The workshop will be held on October 25 at the University of Jyväskylä, and it will start at 12.00. The aim of the workshop is to bring together doctoral students to present their research projects, including the issues or concerns that they feel a need to discuss. Senior researchers and fellow participants will constructively comment on paper presentations.

 

We welcome paper proposals from doctoral students at different stages of their studies. The call for papers starts on July 1, 2017 and ends on August 31, 2017. An abstract of 250–300 words with 4–5 keywords should be submitted to Sonya Sahradyan (sonya.s.sahradyan@jyu.fi). Abstracts can be submitted in English or Finnish. Please mention in your e-mail in which language you prefer to give a presentation and submit a short paper. The notification of acceptance of papers will be sent on September 15. All the accepted participants are expected to send a short paper (2000–3000 words, including references) by October 9. The preliminary programme of the workshop includes a paper presentation of doctoral students (15 min for each student), followed by comments and discussion (25 min). More information will be sent to the accepted participants later.

 

There is no separate registration and participation fee for the attendance in the pre-conference workshop.  For further information, please check the 14th ETMU Days website: http://etmudays.etmu.fi/

 

Doctoral students may receive credits for submitting a short paper and giving a presentation at the workshop. However, each student should negotiate this with his or her supervisor in advance. Recommended credit for participation is 2 ECTS credits.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us:

 

Sonya Sahradyan sonya.s.sahradyan@jyu.fi
Katarzyna Kärkkäinen katarzyna.karkkainen@jyu.fi
Maiju Strömmer maiju.strommer@jyu.fi

 

 

 

CfP: Maahanmuutto, rotu ja liikkuvuus

 

Konferenssia edeltävä työpaja, 14. ETMU-päivät
25.10.2017
Jyväskylän yliopisto

 

Jyväskylän yliopisto järjestää ETMU-päivät 26.–27. lokakuuta, ja konferenssin yhteydessä järjestetään väitöskirjatutkijoille suunnattu työpaja "Maahanmuutto, rotu ja liikkuvuus". Työpaja pidetään 25. lokakuuta Jyväskylän yliopistossa klo 12 alkaen. Työpajan tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen väitöskirjatutkijoita esittelemään tutkimushankkeitaan ja keskustelemaan niihin liittyvistä teemoista ja haasteista. Työpajassa on mahdollisuus saada rakentavaa palautetta työlleen kokeneilta tutkijoilta ja muilta työpajaan osallistuvilta.

 

Toivotamme tervetulleiksi eri vaiheissa väitöskirjaprosessia olevia tutkijoita. Esitelmäehdotusten jättö alkaa 1.7.2017 ja päättyy 31.8.2017. Esitelmäehdotusten pituus on 250–300 sanaa, ja niihin tulee lisätä 4–5 avainsanaa. Abstraktit pyydetään lähettämään Sonya Sahradyanille (sonya.s.sahradyan@jyu.fi). Kielenä voi olla joko suomi tai englanti. Mainitsethan sähköpostissasi, millä kielellä haluaisit pitää esitelmän ja kirjoittaa lyhyen artikkelin. Ehdotusten hyväksynnästä ilmoitetaan 15.9.2017. Osallistujien tulee lähettää lyhyt artikkeli (2000–3000 sanaa sisältäen lähdeluettelon) 9.10.2017 mennessä. Työpajan alustava ohjelma sisältää väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (15 minuuttia osallistujaa kohden), joiden jälkeen on aikaa keskustelulle ja kommenteille (25 minuuttia esitelmää kohden). Hyväksytyille osallistujille lähetetään lisätietoa lähempänä.

 

Työpajaan ei ole erillistä ilmoittautumista tai osallistumismaksua. Lisätietoa on ETMU-päivien verkkosivulla: http://etmudays.etmu.fi/

 

Väitöskirjatutkijat voivat saada osallistumisestaan opintopisteitä. Keskustelethan aiheesta etukäteen ohjaajasi kanssa. Suositeltu määrä esitelmän pitämisestä ja artikkelin kirjoittamisesta on 2 opintopistettä.

 

Otathan yhteyttä meihin, jos sinulla on kysymyksiä työpajaan liittyen:


Sonya Sahradyan sonya.s.sahradyan@jyu.fi

Katarzyna Kärkkäinen katarzyna.karkkainen@jyu.fi
Maiju Strömmer maiju.strommer@jyu.fi


Palaa otsikoihin