EMN-Ajankohtaista

Ajankohtaista

18.1.2018

CFP (DL 31.1.2018) Työryhmä: Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka päätöksenteossa, julkisuudessa ja kansalaiskeskustelussa

Hei!

Politiikan tutkimuksen päiville (Turun yliopistolla 8.-9.3.2018) voi ilmoittaa esitelmiä vielä kaksi viikkoa (DL 31.1.2018).

Järjestän ao. työryhmän, joka voisi kiinnostaa joitakin teistä. Tervetuloa!

Esitelmäehdotuksia pyydämme 31.1.2018 mennessä sähköpostitse työryhmien puheenjohtajille. Ehdotuksen tulisi sisältää tekijöiden yhteystiedot, affiliaatiot, esitelmän otsikko sekä lyhyt kuvaus sisällöstä.

Lisätietoa työryhmistä on saatavilla päivien Moodlesta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=12832 Työryhmiin liittymättömät kysymykset voi osoittaa päivien sihteerille Sami Torssoselle (sjtors@utu.fi ). Muu konferenssi-info täällä: www.politiikkapaivat.utu.fi .

Päiville voivat osallistua maksutta Valtiotieteellisen yhdistyksen jäsenet (huom! jäsenyys tulee halvemmaksi kuin osallistumismaksu ilman jäsenyyttä) ja perustutkinto-opiskelijat. Muille osallistumismaksu on 100 euroa.

 

TYÖRYHMÄ:

'Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka päätöksenteossa, julkisuudessa ja kansalaiskeskustelussa' (Matti Välimäki, Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus mtaval@utu.fi )

Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa koskevat kysymykset ovat 2000-luvun Suomessa ja Euroopassa kansalaiskeskustelun, julkisuuden ja päätöksenteon arkipäivää. Yksilöt ja poliittiset ryhmittymät, kuten ammattiliitot, ajatushautomot, puolueet ja kansalaisjärjestöt esittävät mielipiteitään toivottavasta politiikan suunnasta. Viime vuosikymmeninä on keskusteltu muun muassa hyvinvointivaltion maahanmuuttajille tarjoamista julkisista palveluista, kansainvälisen suojelun ja perheenyhdistämisen kriteereistä, ulkomaalaisvastaisen puheen yleistymisestä, liberaalin oikeusperusteisen ja hyötyajatteluun perustuvan uusliberalistisen lähestymistavan jännitteestä sekä EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan tulevaisuuden suunnasta.

Työryhmä tarkastelee laajasti näitä ja muita maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kysymyksiä niin virallisissa kuin epävirallisissa yhteyksissä. Niin paikallisen, kansallisen ja järjestötason kuin maiden välisen vertailun näkökulmat ovat tervetulleita ryhmään. Niin ikään yksilöiden, poliittisten ryhmittymien kuin valtioiden välisten järjestöjen käsityksiä maahanmuutto- ja maahanmuuttajakysymyksistä luotaavat esitykset sopivat ryhmään. Samoin julkista keskustelua eri foorumeilla tarkastelevat esitelmät.

Keskeisiä kysymyksiä ryhmässä ovat muun muassa:

* Kuinka maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa koskevia päämääriä muotoillaan eri politiikan tasoilla?

* Mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta käytävään keskusteluun ja sitä koskeviin mielipiteisiin?

* Kuinka maahanmuuton legitimiteetti ja yhteiskunnan jäseneksi kuuluminen sekä yhteiskunnan moninaistuminen käsitetään ja käsitteellistetään?


Palaa otsikoihin