161214-Uutiskirje-banner2
 

Euroopan muuttoliikeverkoston Suomen yhteyspisteen kansalliset verkkosivut avattu

 

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMV) Suomen kansallinen yhteyspiste on avannut oman verkkosivustonsa osoitteessa www.emn.fi. Sivuilta löytyy EMV:n toimittamia tutkimusraportteja, listaus EU:n jäsenvaltioiden EMV:n välityksellä tekemistä muuttoliikeaiheisista ad hoc-kyselyistä sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

 

EMV:n kansallisen verkkosivuston ensisijainen tarkoitus on palvella informaatiolähteenä ja tiedotuskanavana Suomessa niitä tutkijoita ja toimijoita, jotka työskentelevät muuttoliiketeemaan liittyvien aiheiden parissa.

 

Sivustolla on myös kansallisen verkoston jäsenille oma alasivusto, josta löytyy jokaisesta tutkijasta ja organisaatiosta yhteystietojen lisäksi myös tutkimusintressit. Sähköinen tietopankki mahdollistaa verkostoitumisen muuttoliikealan tutkijoiden ja toimijoiden kesken Suomessa ja laajemminkin. Kansallisen verkoston jäsenillä on myös mahdollisuus tiedottaa sivuilla omista tai muiden järjestämistä tapahtumista, levittää tietoa omasta tutkimuksestaan tai työsarastaan sekä välittää tietoa muuttoliikealan tutkimuksesta yleensä. Sivuston kautta voi liittyä EMV:n kansallisen verkoston jäseneksi täyttämällä sähköisen ilmoituslomakkeen. Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että organisaatiot.

 

Euroopan muuttoliikeverkoston kansallinen yhteyspiste sijaitsee Maahanmuuttovirastossa.

 

 

 

Kontaktpunkten för Europeiska migrationsnätverket i Finland har lanserat sin nationella webbsida

 

Europeiska migrationsnätverkets (EMN) kontaktpunkt i Finland har lanserat sin egen webbsida som finns i adressen: www.emn.fi

 

På webbsidan finns forskningsrapporter som EMN har sammanställt, svar på migrationsrelaterade ad hoc-förfrågningar som har ställts av EU-medlemsländer via EMN, samt information om aktuella evenemang.

 

De primära uppgifterna för EMN:s nationella webbsida är att tjäna som en informationskälla och en kanal för att sprida information för aktörer på migrationsområdet i Finland.

 

För varje enskild forskare och organisation nämns förutom kontaktuppgifter även forskningsintressen. Denna information möjliggör kontakter mellan forskare och aktörer på migrationsområdet i Finland såväl som utomlands enligt det enskilda behovet. Det nationella nätverkets medlemmar har också en möjlighet att informera om sina egen forskning eller verksamhet samt informera om egna eller andras evenemang på migrationssektorn. På webbsidan kan man genom att fylla i en elektronisk blankett bli medlem i Finlands nationella EMN nätverk.  

 

Den nationella kontaktpunkten för EMN i Finland finns vid Migrationsverket.

 

 

 

The website of the National Contact Point for the European Migration Network (EMN) in Finland has been launched

 

The Finnish EMN NCP website, www.emn.fi, consists of research reports conducted by the EMN, listing of all the ad hoc queries dealing with migration issues made by the EU Members States through this channel and information on current events.

 

The main purpose of this website is to serve as a source of information and as an electronic notice board for all stakeholders around the migration issue in Finland. 

 

The website also contains a separate sub-page for national network members. The membership is open for individuals and corporate bodies.  With each person and organisation, their contact info and research interests are listed. This electronic data bank provides a possibility for researchers and other actors around migration issues to contact each other according to their specific interests and needs, both in Finland and abroad. On this forum the national network members can also post announcements concerning various events of interest, share their own research, give information about their work involvement around migration issues or migration research in general.

 

You can join the EMN national network by filling out the electronic form on the webpage.

 

The national contact point for the EMN is situated within the Finnish Immigration Service.