161214-Uutiskirje-banner2
 

EMV:n uutiskirje elokuu 2010

 

Ohessa tietoa Euroopan muuttoliikeverkoston elokuun uutuuksista ja päivityksistä.

 

Elokuussa saapuneet Ad Hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Maahanmuutto

 • UK: Immigration and Media Coverage
 • UK: Transit Without Visas
 • UK: Family Returns and Alternatives to Detention
 • EE: Identity Documents Issued by EU Member States
 • ES: Erasmus Mundus Programme
 • LV: Migration and Asylum Structure (vastaukset pyydetty vain Suomelta ja Puolalta)
 •  

  GHK-COWI – Euroopan muuttoliikeverkoston palveluntarjoaja

   

  GHK-COWI avustaa Euroopan komissiota Euroopan muuttoliikeverkoston koordinoinnissa. Päätehtäviä ovat työkokousten järjestäminen verkoston yhteyspisteille, vuosittaisen EMN-työohjelman työstäminen, kyseisen työohjelman seuranta sekä tuki kansallisille yhteyspisteille.

   

  Tämän lisäksi GHK-COWI tuottaa synteesiraportit kaikkiin verkoston tutkimuksiin ja vuosittaisiin raportteihin. Heidän vastuullaan on myös tulevien raporttien ja tutkimusten spesifikaatioiden laatiminen sekä varsinkin vertailukelpoisuuden edistäminen.

   

  Verkoston näkyvyyden lisääminen mm. EMN-verkkosivujen ja uutiskirjeen avulla sekä relevantteihin tapahtumiin osallistumalla kuuluvat myös GHK-COWI:n tehtäviin. He ovat myös mukana kehittämässä verkostolle kattavaa tiedonlevitysstrategiaa.

   

  GHK-COWI:n kansainvälinen tiimi koostuu kahdeksasta pysyvästä jäsenestä, mutta sitä voi tarvittaessa nopeasti laajentaa muilla turvapaikka- ja muuttoliikeasiantuntijoilla.

   

  Lisätietoja GHK-COWI:sta ja heidän yhteistyöstään Euroopan muuttoliikeverkoston kanssa voi tiedustella eng.kielellä osoitteesta: emn@ghkint.com    

   

  EMV:n kansallinen seminaari 27.9

   

  Kutsu EMV:n kansalliseen seminaarin lähti uutiskirjeen tilaajille muutama viikko sitten ja ilmoittautuneita on jo tullut huomattava määrä. Tämä on lähinnä muistutus niille jotka aikovat osallistua seminaariin, mutta eivät ole vielä ilmoittautuneet. Se kannattaa tehdä jo nyt varmuuden vuoksi. Toivomme ettemme joutuisi karsimaan osallistujia, mutta jos määrä nousee liian korkeaksi emme valitettavasti saa kaikkia mahtumaan mukaan. Kutsu, seminaarin ohjelma ja linkki ilmoittaumiseen löytyvät tästä.

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  a) COM (2010) 378 on intra-corporate transferees and COM (2010) 379 on seasonal workers, see

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/news/default_en.htm#20100713.

  The COM's themselves will become available on Eur-Lex, see

  http://eur-lex.europa.eu;

  b) EU review of information sharing systems (COM (2010) 385), see

   http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/news/default_en.htm#20100720;

  c) Launching of e-justice portal, see

  https://e-justice.europa.eu;

  d) Eurostat Press Release on “EU27 population 501 million at 1 January 2010”, see

   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF;

  On 1 January 2010, the population of the EU27 was estimated at 501.1 million, compared with 499.7 million on 1 January 2009. The population of the EU27 grew by 1.4 million in 2009, an annual rate of 2.7 per 1000 inhabitants, due to a natural increase of 0.5 million (+1.0‰) and net migration of 0.9 million (+1.7‰). Compared with 2008, the demographic situation in 2009 in the EU27 is characterised by a slight decrease in the crude birth rate and a constant crude death rate, while net migration fell more significantly.

  e) COM(2010) 373 on “Reaffirming free movement of workers, see

   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=847&furtherNews=yes;

  Gives an updated picture of the rights of EU migrant workers, taking into account legal developments over the past decade. It clarifies the impact of a series of judgments by the EU Court of Justice and how they apply to these rights. At the same time, it aims to raise awareness of the rights of migrant workers.

  f) A paper from the German Marshall Fund on “What the United States Can Learn from Europe as it Contemplates Circular Migration and Legalization for Undocumented Immigrants", see http://www.gmfus.org/galleries/ct_publication_attachments/GMF7610_IM_Weil_final.pdf;jsessionid=aYcHve_flGM7dg59tO;

  g) Latest Newsletter from the Migration Policy Centre at the European University Institute, see

  http://www.carim.org/public/emresources/newsletter/No_06/ and http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/Migration/Index.aspx;

  h) New Amnesty Report, see

  http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/002/2010/en/07291fb2-dcb8-4393-9f13-2d2487368310/eur250022010en.pdf;

  i) Remittances from the EU, see

   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-040/EN/KS-SF-10-040-EN.PDF;

  j) Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications in Q1 2010, see

   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-032/EN/KS-QA-10-032-EN.PDF;

   

  Kaunista alkusyksyä toivottavat,

   

  Kielo, Riikka ja Rafael