161214-Uutiskirje-banner2
 

EMV:n uutiskirje heinäkuu 2010

 

Ohessa tietoa Euroopan muuttoliikeverkoston heinäkuun uutuuksista ja päivityksistä.

 

Heinäkuussa saapuneet Ad Hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Turvapaikka ja pakolaisuus

 • PL: The System of Medical Treatment of Asylum Seekers in Member States 

 • BE: "Réfugie sut Place"

 • MT: The Method of Registering Subsequent Asylum Applications

   

  Maahanmuutto

 • FR: The Development of a National Network
 • CZ: Parallel Legal Statuses of Residence in Other Member States
 • LT: Issuance of Visas to Children Who Do Not Have Their Own Travel Documents

 • FI: The Concept of Family Member 

 •  

  Metropolis-konferenssi Haagissa lokakuussa 2010

  Tämänvuotinen Metropolis-konferenssi järjestetään Haagissa, Hollannissa. Tässä voit tutustua konferenssin uutiskirjeeseen.

  Suomen EMV-yhteyspiste osallistuu konferenssiin.

   

  Saksan julkaisema EU Ius News 6/2010

  Saksan maahanmuuttovirasto, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, julkaisee EU:n oikeusasioita käsittelevää uutiskirjettä, EU Ius News.

  Numerossa 6/2010 käsitellään Euroopan muuttoliikeverkoston tutkimusta koskien vapaaehtoista paluuta.

  Tämän uutiskirjeen muita numeroita löydät täältä.

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  a) Proposal for a Directive on scheme for intra-corporate temporary transfer of non-EU skilled workers (COM(2010)378), see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/931&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;

  b) Proposal for a directive on common entry and residence conditions for third-country seasonal workers (COM(2010) 379), see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/930&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

  c) Regulation 439/2010 establishing the EASO, see (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0439:EN:NOT);

  d) Eurostat press release and a report on “Statistics about acquisition of citizenship in the EU in 2008”, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-06072010-AP/EN/3-06072010-AP-EN.PDF and http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-036/EN/KS-SF-10-036-EN.PDF;

  e) European Commission and Council of Europe kick off joint talks on “EU's accession to the Convention on Human Rights”, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/906&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  f) The quarterly report by the Frontex Risk Analysis Network (FRAN) for the first three months of 2010, see http://www.frontex.europa.eu/newsroom/news_releases/art68.html;

  g) Few UNICEF studies published recently regarding Afghan unaccompanied children in Europe, UNICEF - Feb 2010, see http://www.unicef.org/infobycountry/files/Book_children_on_the_move.pdf;

  - UNHCR - June 2010, see http://www.unhcr.org/4c1229669.html;

  - FAFO - June 2010, see http://www.fafo.no/pub/rapp/20164/20164.pdf (English summary pg 10-14); UNHCR Sweden - June 2010, see http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c19ec7f2.html.

  Also a new report - more generally on “The situation of separated children” –from UNICEF UK - Levelling the Playing Field, see http://www.unicef.org.uk/publications/pub_detail.asp?pub_id=230.

  h) Mediterranean Institute of Gender Studies Annual Report 2009, see http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/MIGS-Annual-Report-2009.pdf;

  i) German Marshall Fund background papers on “Climate Change and Migration”, see http://www.gmfus.org/cs/publications/publication_view?publication.id=650 plus “Irregular Migration at Two Borders: The Turkish-EU and Mexican-U.S. Cases”, http://www.gmfus.org/cs/publications/publication_view?publication.id=595;

  j) CARIM on “Migration developments in Libya from sociopolitical, legal and demographic-economic perspectives”, see http://www.carim.org/index.php?callContent=530;

  k) Migration Policy Group Migration News Sheet Summary July 2010, see http://www.migpolgroup.com/news_detail.php?id=120;

  l) Cities of Migration Conference, 3-4 October 2010, The Hague, NL on “Migration to Integration: An Opportunity Agenda for Cities”, see http://conference.citiesofmigration.ca/

  m) EIPA and ICMPD joint training seminar on “Migration statistics” in Brussels on 14-15th of October, see http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=3655

   

  Lomatunnelmaterveisin,

   

  Kielo, Riikka ja Rafael