161214-Uutiskirje-banner2
 

EMV:n uutiskirje marraskuu 2010

 

Ohessa tietoa Euroopan muuttoliikeverkoston marraskuun uutuuksista ja päivityksistä.

 

Marraskuussa saapuneet Ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Turvapaikka ja pakolaisuus

  • LT: Duration of Subsidiary Protection

Maahanmuutto

  • DE: Exemption from the visa requirement for "other persons" within the meaning of Article 1 para. 2 of Council Regulation (EC) Nr. 539/2001
  • UK: Health Screening
  • FI: Storing Country of Origin Information (COI) in National Databases
  • FI: Skilled Immigration
  • FI: Russian Ethnic Minorities
  • CY: Aliens' Passports Issued by Latvia
  • BG: Taxes for Issuing Residence Permits to Third-Country-Nationals

Kotouttaminen

  • FR: Acquisition of Nationality

Paluu

  • NL: Returns to Eqypt

 

Ensi vuoden tutkimusaiheet ovat varmistuneet

 

Vuoden 2011 teematutkimusten aiheet ovat: "Visa Policy as Migration Channel" ja "Practical Responses to Irregular Migration in the EU Member States". Tästä voit tutustua alustaviin tutkimussisältöihin, joita tullaan muokkaamaan mm. 16.12 pidettävässä workshopissa Brysselissä. Jos sinulla on tutkimussisältöihin liittyen ideoita, kommentteja tai kysyttävää niin ota yhteyttä osoitteeseen: emn@migri.fi 15.12 mennessä.

 

Kuulumisia Itävallan ja Ruotsin kansallisista EMN-seminaareista

 

Euroopan muuttoliikeverkoston ylitarkastaja Riikka Asa osallistui yhdessä kansallisen verkoston jäsenen Pia Björkbackan (SAK) kanssa Itävallan yhteyspisteen järjestämään konferenssiin "Labour migration and its challenges in the EU -Perspectives in the EU Member States" 21.10.2010. Konferenssissa kuultiin eri jäsenmaiden kokemuksia työperusteisesta maahanmuutosta, sekä keinoista hallita ja kartoittaa kansallista työvoimapulaa nyt ja tulevaisuudessa. Pia Björkbacka esitteli konferenssissa ammattitaitoisten työperusteisten maahanmuuttajien tilannetta Suomessa.

Työmatka jatkui seuraavana päivänä twinning-kokouksella aiheesta "Experiences in fostering of and knowledge transfers within the EMN national networks". Ylitarkastaja Riikka Asa esitteli kokouksessa muiden jäsenmaiden edustajille Suomen yhteyspisteen strategiaa tiedonvälityksen suhteen, sekä kansallisen verkoston rakennetta ja kehittämislinjoja. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua median roolista maahanmuuttokeskustelussa; muuttoliikeverkoston jäsenmailla oli hyvin erilaisia lähestymistapoja tiedottamiseen sekä mediasuhteiden luomiseen. Suomen yhteyspiste sai muilta yhteyspisteiltä kiitosta aktiivisesta toiminnastaan kansallisen verkoston luomisessa ja toisaalta onnistumisesta heterogeenisen asiantuntijaryhmän luomisessa. Kotiintuomisena twinning-kokouksesta oli jälleen uusia ideoita seminaarien järjestämiseen sekä kansallisen verkoston kehittämiseen.

 

Ruotsin EMN-yhteyspiste järjesti oman kansallisen seminaarinsa 10-11.11 Tukholmassa. Seminaarin teema oli: "Future Migration: What do we need to know?" ja tarkoituksena oli tuoda maahanmuuton tutkijat ja viranomaistahot yhteen pohtimaan minkälaista tietoa ja tutkimusta tarvitaan ja miten sitä voi tuottaa ja hyödyntää parhaalla tavalla. Seminaarissa esiteltiin muuttoliikeverkoston vuoden 2010 teematutkimukset työperusteiseen maahanmuuttoon ja kiertomuuttoon liittyen. Tämän lisäksi esiteltiin mm. Ruotsin turvapaikka-asioita, perheenyhdistämissääntöjä ja Norjan maahanmuuttotutkimusta. Seminaarin lopuksi pidettiin paneelikeskustelu jossa kolme tutkimussektorin edustajaa ja Migrationsverketin edustaja keskustelivat käytännön tutkimustarpeista ja miten niihin voisi vastata.

Koko seminaaria leimasi kuulijoiden vahva osallistuminen; esityksiä kommentoitiin, faktoja kyseenalaistettiin ja keskustelu oli muutenkin vilkasta. Lopputulemana voi todeta että tiiviimpää yhteistyötä tutkimussektorin ja viranomaistahojen välillä tarvitaan ja siinä esim. Euroopan muuttoliikeverkostolla on hyvä mahdollisuus toimia sillanrakentajana. Seminaari keräsi n. paikallista 60 osallistujaa, jotka edustivat mm. tutkimussektoria, järjestökenttää sekä muita hallinnollisia toimijoita. Tämän lisäksi seminaariin osallistuivat myös Saksan, Hollannin, Liettuan ja Suomen EMN-yhteyspisteet sekä Norjan edustajat.    

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

a) Commission Proposal for a Regulation on the establishment of an evaluation mechanism to verify application of the Schengen acquis (COM(2010) 624), see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1493&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en and attached is EN version;

<<COM_COM(2010)0624_EN.pdf>>
b) Workshop on Understanding the role of ICT in the integration of Immigrant and Ethnic Minorities (IEM), on November 23rd, 2010, in Brussels, see http://www.epractice.eu/en/events/2010-immigrant-and-ethnic-minorities-ict;

c) Visit Report on his mission to Greece of the UN's Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, see http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/.

d) Commission's sixth report on visa reciprocity with third countries, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1473&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en and agreement on visa free regime for Albania and Bosnia and Herzegovina approved by JHA Council, see http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/news/default_en.htm#20101108;

e) The 2010 European Integration Fund Community Actions call for proposals has now been published, http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/call_20101108/call_20101108_en.htm. The deadline for submission is 14th January 2011;

f) Communication on the consolidation of EU Africa relations (COM(2010) 634), available from http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm (see page 6 in particular). Details of the "Observatory" mentioned in the report may be found at http://www.acpmigration-obs.org/;

g) Commission's Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, See http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm and the Report itself (301 pages!) is available at http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_en.pdf. It contains a lot of information on migration and integration, e.g. remittances, effect of crisis, integration, statistics (flows), (Un)employment, social inclusion;

h) An ECJ judgment (asylum) that a person can be excluded from refugee status if he is individually responsible for acts committed by an organisation using terrorist methods, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/10/111&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;

i) Of a more general interest, the "Your Europe" website, see http://ec.europa.eu/youreurope/;

j) Latest European Union Democracy Observatory (EUDO) Newsletter, see http://mailing2.infomail.it/bump/newsletter/n,MN4VQIN2TNI63V5HJ9G6,DGNQ2M8NXBWNXSL5WQU4.html;

k) Latest Migration Policy Centre (Robert Schuman Institute) Newsletter, see http://mailing2.infomail.it/bump/newsletter/n,FW0XROAI1EQNGEBXLTF9,YOKQL02UF8DJ4QPJL877.html;

l) A comparative study (8 countries) on The Reception and Care of Unaccompanied Minors in Eight Countries of the European Union by France terre d'asile, available from http://tdh-childprotection.org/documents/the-reception-and-care-of-unaccompanied-minors-in-eight-countries-of-the-european-union

 

Pakkasterveisin,

 

Kielo, Riikka ja Rafael