161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 10/2011

 

Uutiskirjeen otsikot:

 • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • Uusi synteesiraportti valmistunut - Tilapäinen ja kiertomuutto
 • Puolassa järjestettiin kansainvälinen EMN-konferenssi 25.10
 • Muistutus Suomen kansallisen seminaarin kävijäkyselystä 
 • Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 •  

  Turvapaikka ja pakolaisuus

 • LT: Evaluation of Asylum Systems
 •  

  Maahanmuutto

 • BE: Residence Permits Delivered to the Citizens of the Republic of China (Taiwan)
 • HU: Regulation 862/2007 (on previous and next usual residence) 
 •  

  Uusi synteesiraportti on valmistunut - Tilapäinen ja kiertomuutto

   

  Vuoden 2010 toisen teematutkimuksen, Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current policy practice and future options in EU Member States, synteesiraportti on nyt valmistunut. Se käsittää 24 jäsenmaan kansalliset raportit aiheista joidem kiinnostus EU-tasolla on kasvussa, mutta kaikissa jäsenmaissa nämä käsitteet eivät ole vielä vakiintuneet. Synteesiraportti löytyy sivuiltamme Raportit 2011-kohdassa ja meiltä on myös mahdollisuus tiedustella itse julkaisua paperiversiona osoitteesta emn@migri.fi.   

   

  Vuoden 2011 kansainvälinen EMN-konferenssi järjestettiin Puolassa 25.10

   

  Vuoden 2011 kansainvälinen EMN-konferenssi järjestettiin, kuten tavaksi on muodostunut,  EU-puheenjohtajamaan toimesta ja tämän vuoden teemana oli "Combating Illegal Migration: Practical Responses" eli käytännön keinoja laittoman maahanmuuton torjumiseen. Aihe liittyy tämän vuoden toiseen EMN-teematutkimukseen, joten ajankohtaisuus oli taattu. Konferenssiin oli kutsuttu puhujiksi useita alan asiantuntijoita eri järjestöistä mikä takasi sen että aihetta käsiteltiin laajasti eri näkökulmista. Konferenssin esitykset ja yhteenveto ilmestyvät hieman myöhemmin ja tiedotamme niistä viimeistään seuraavassa uutiskirjeessä.

   

  Suomen kansallisen seminaarin kävijäkysely - muistutus

   

  Edellisessä uutiskirjeessä pyysimme 27.9 pidettyyn kansalliseen seminaariimme osallistuneita vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jotta voisimme saada palautetta seminaarin eri osa-alueista. Palaute on tärkeää jotta voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja vastata parhaalla mahdollisella tavalla kansallisen verkoston jäsenten ja muiden tarpeisiin tulevien seminaarien osalta.

  Kyselyn vastaamisen ei mene kuin muutama minuutti ja se löytyy tästä linkistä.

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  a) Launching of the Visa Information System (VIS) in North Africa, see http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201110_en.htm#20111011;

  b) Adoption by JHA Council of New Rules on Frontex, see http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/124999.pdf;  

  c) FRA report on Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States, see http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_irregular-migrants-healthcare_en.htm; plus recent FRA Newsletter, see http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/newsletter/franews-oct-11_en.htm;  

  d) Mediterranean Institute of Gender Studies report on Young Migrant Women in Secondary Education, see http://www.medinstgenderstudies.org/news/new-migs-publication-young-migrant-women-in-secondary-education/;   e) PICUM Bulletin, October 2011, see http://picum.org/en/news/bulletins/29958;  

  f) CEPS EU-Canada Project: Migration and Asylum in Europe and EU-Canada Relations, see http://www.ceps.eu/content/eu-canada-project-migration-and-asylum-europe-and-eu-canada-relations.  

  g) Joint Statement of EU Justice and Home Affairs Agencies on THB, see http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?id=55a48066-dcf5-4e71-b191-cedcf0caa97a;  

  h) Commission Implementing Decision C(2011) 7192 final of 13 October 2011 establishing the list of supporting documents to be presented by visa applicants in Bosnia-Herzegovina, Sri Lanka and Turkey (Ankara, Istanbul, Edirne and Izmir) [C(2011) 7192 final], available from http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/docs/1_EN_ACT_part1_v71.pdf. From now on visa applicants in Bosnia-Herzegovina, Sri Lanka and Turkey should present the same set of documents supporting their application for a short stay visa, irrespectively of which EU States' consulate is in charge of examining their application. This is the second decision of its kind, the first one from August 2011 concerned visa applications from China, Saudi Arabia, Indonesia and Vietnam.

  i) Publication of the Smart Borders package (COM(2011) 680, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1234&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr;

  j) Conclusion of a Mobility Partnership with Armenia, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1257&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en and http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm;  

  k) Status of (non-)transposition of Directive 2009/50/EC ("EU Blue Card") and steps being taken by the Commission, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1247&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;  

  l) Last week's JHA Council conclusions, see http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/125749.pdf;  

  m) The agreement by the European Parliament on a key element of the Qualification Directive, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1256&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;  

  n) A DG JRC "ConnectIEM Survey on migrants (2011 - 2012)," see www.15minutescloser.com which aims to conduct a survey in at least 8 EU MS to identify ICT skills, access and usages by migrants and ethnic minorities in order to cover their needs and foster their socioeconomic integration. We would encourage you to complete this survey and disseminate it more widely to relevant stakeholders.

   

  Marraskuun alun terveisin,

   

  Kielo, Riikka ja Rafael