161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 5/2011

 

Tämän kuukauden uutiskirjeen otsikot:

 • Toukokuussa saapuneet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • 23.5 pidetyn EMN/OPCE-seminaarin antia
 • Muistutus: verkoston ulkoisen arvioinnin verkkokysely
 • Hyödyllistä uutta luettavaa
 •  

  Toukokuussa saapuneet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

   

  Maahanmuutto

  • UK: Marriage - Rights to Entry and Permanent Residence
  • BG: Directive 2003/109/EU
  • HU: Marriage of Convenience
  • NL: Blank Passports
  • COM: Member States' Categorisations of National Visas
  • NL: Legalisation and Verification of Documents

  Paluu

  • EE: Compulsory Execution of Precept to Leave

  23.5 pidetyn EMN/OPCE-seminaarin antia

   

  Uussuomalaisten työelämään ja koulutukseen integroinnin innovatiiviset käytännöt -seminaarin tavoitteena oli esitellä maahanmuuttajien työelämään ja koulutukseen integrointia käsitteleviä tutkimuksia ja hankkeita sekä keskustella hyvistä käytännöistä. Seminaariin osallistui melkein 100 henkilöä, jotka edustivat monenlaisia organisaatioita, koulutuslaitoksia, kunta- sekä valtiollisia toimijoita, joten voidaan todeta että aihe oli kiinnostava sekä ajankohtainen. Tästä linkistä saat lisätietoa seminaarin annista sekä voit tutustua seminaarissa pidettyihin esityksiin.

   

  Muistutus: EMN-verkoston ulkoisen arvioinnin verkkokysely

   

  Kuten jo helmikuun uutiskirjeessä kerroimme EMN-verkostosta suoritetaan parhaillaan ulkoista arviointa konsulttiyhtiö Centre for Strategy & Evaluation Services LLP:n, lyhyesti CSES:n toimesta. CSES on saanut EU komissiolta toimeksi suorittaa Euroopan muuttoliikeverkostosta ulkoisen arvioinnin, jonka tarkoituksena selvittää miten hyvin verkosto toteuttaa sille asetut tehtävät ja miten sen toimintaa voisi mahdollisesti kehittää. Tähän työhön liittyy verkkokyselyn kautta saatu palaute sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta. Suomesta kyselyyn oli tullut vastauksia ainoastaan 13 kappaletta, joten toivomme että mahdollisimman moni uutiskirjeen vastaanottaja osallistuisi kyselyyn, kiitos!

  Kyselyn vastaamiseen menee n. 15 minuuttia ja se löytyy osoitteesta:

  http://www.cses.co.uk/survey/EMN/intro.htm

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  a) Annual Report on Immigration and Asylum 2010, including the Commission Staff Working Paper for which the EMN contributions were absolutely essential, at http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm#20110524.

  b) Commission Proposal amending EU Regulation 539/2001 COM(2011)290  - relevant for the EMN Visa policy study

  c) MEMO/11/329: EU migration and asylum policies: main achievements and the way ahead

  d) Commission report COM(2011)291

  e) Commission staff working paper COM(2011)291

  f) MEMO/11/330: Southern Mediterranean: towards a new era of dialogue and partnership

  g) Commission Communication COM(2011)292 : Southern Mediterranean: towards a new era of dialogue and partnership

  h) Commission Communication on Migration (COM(2011) 248), adopted today and available from http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm#20110504 plus a recording of the Press briefing with Commissioner MALMSTRÖM;

  i) Latest FRA Newsletter, see http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/newsletter/FRA-newsletter-may_EN.html;

  j) Information, from the NO EMN NCP, on Large migration related research projects in Norway, see attached;
  <<Large_Migration_Research_Projects_Norway.pdf>>
  k) Background Note from the ACP Observatory on Migration on the topic of Remittances in African, Caribbean and Pacific Countries, see http://www.acpmigration-obs.org/node/80

  l) Migration Policy Centre (MPC)  "Improving EU and US Immigration Systems” project background papers on “Social Cohesion Challenge” in the transatlantic space, see http://www.eui.eu/Projects/TransatlanticProject/Documents/BackgroundPapers/EUSocialCohesionChallenges.pdf and http://www.migrationpolicy.org/pubs/integration-Jimenez.pdf; plus on Pay-to-Go Schemes and Other Noncoercive Return Programs: Is Scale Possible?, see www.migrationpolicy.org/pubs/pay-to-goprograms.pdf and on

  m) A CEPS paper on Labour Immigration Policy in the EU: A Renewed Agenda for Europe 2020, available from http://www.ceps.eu/book/labour-immigration-policy-eu-renewed-agenda-europe-2020;

  n) A training Labour Migration Academy on Enhancing Protection, Promoting Development and Facilitating Governance, 4-15 July 2011 – Turin (Italy), details at http://migration.itcilo.org/en/home/news/labour-migration-academy-enhancing-protection-promoting-development-and-facilitating-governance;

  o) Odysseus Summer School on Immigration and Asylum Policy of the European Union, Brussels, 4 to 15 July 2011, details at http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/Summer2011UK.html.

  p) Commission's MEMO on recent Extraordinary Justice and Home Affairs Council and Commission Pledging Conference on Relocation and Resettlement, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/285&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en and subsequent Press Release after the JHA council, see http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/121967.pdf;

  q) Latest UN Population Projections, see http://esa.un.org/unpd/wpp/Other-Information/Press_Release_WPP2010.pdf. Whilst the EU's population may be decreasing, its a different situation in the rest of the world, with the UN predicting that the world's population will surpass 7 billion at the end of October and flatten out at 10.1 billion by 2100;

  r) HUMA Network report on Access to Healthcare and Living conditions of Asylum seekers and Undocumented migrants in CY, MT, PL and RO, available from http://www.lakareivarlden.org/files/rapporter/HUMA_report%20Cypern,%20Malta....pdf;

  s) The Migration Policy Centre (MPC) background papers devoted to the “Challenges for Economic Growth and Prosperity” in the transatlantic space, see http://rsc.eui.eu/transatlantic/EU-Competitiveness.pdf and http://www.migrationpolicy.org/pubs/competitiveness-US.pdf

   

  Aurinkoisin alkavan kesän terveisin,

   

  Kielo, Riikka, Mari ja Rafael