161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 6/2011

 

Tämän kuukauden uutiskirjeen otsikot:

 • Kesäkuussa saapuneet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • Lisätietoa 27.9 pidettävän kansallisen EMN-seminaarin ohjelmasta  
 • Euroopan unionin neuvoston kokous koskien oikeus- ja sisäasioita - EMN tuottaa arvokasta tietoa maahanmuutosta
 • Hyödyllistä uutta luettavaa
 •  

  Kesäkuussa saapuneet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

   

  Maahanmuutto

   

 • SI: Family Reunification
 • EE: Limitations to Acquiring Real Estate for Third-Country Nationals 
 • ES: Management Procedures for Hiring Seasonal Workers in the Countries of Origin for Consecutive Seasons
 • COM: National Data Stored on the Harmonised Residence Permits
 • COM: Consequences of the Zambrano Case (C-34/09) 
 •  

  Paluu

   

 • EE: National Practice in the Field of Acceptance of a Return Decision Made by Another Member State
 • EE: Transposition of the Return Directive
 • AT: Forced Return/Removal of Citizens of Morocco, Algeria, Gambia, Ghana, India, Liberia and the People's Republic of China
 • EE: Facilities for Detention of a Third-Country National Who is the Subject of Return Procedures and Asylum Seekers
 •  

   

  Lisätietoa 27.9 pidettävän kansallisen EMN-seminaarin ohjelmasta

   

  Kuten jo helmikuun uutiskirjeessä kerroimme Suomen kansallisen EMN-seminaarin pääpuhujaksi on varmistunut  professori Elspeth Guild, joka on mm. tutkinut EU:n muuttoliikepolitiikkaa ja kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien kansalaistamista ihmisoikeusnäkökulmasta. Tämän lisäksi seminaarissa toimintaansa ja mahdollisia yhteistyökuvioita EMN-verkoston kanssa esittelevät Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry (www.kehys.fi) sekä Crisis Management Initiative (www.cmi.fi). Kehys ry kertoo mm. siirtolaisuuteen liittyvistä projekteistaan ja CMI esittelee toimintaansa maahanmuuttovirtojen hallinnoimisen näkökulmasta - paikallisten konfliktien ratkaisemiseen ja toisaalta estämiseen tähtäävillä projekteilla on kolmansissa maissa merkittävä vaikutus lähtöhalukkuuteen ja sitä kautta edelleen laittoman maahanmuuton estämiseen EU-alueelle.

  Edellä mainittujen lisäksi paikalla on myös EMN-verkoston palveluntarjoaja GHK-COWI, joka mm. koostaa EMN-tutkimusten synteesiraportit, kehittää tutkimusten spesifikaatioita yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sekä avustaa komissiota ja jäsenmaita EMN-verkoston toimintaan liittyen. Seminaarissa esitellään myös tuoreimmat EMN-tutkimukset ja valmistuneet synteesiraportit, joista merkittävimpänä on viime vuoden tutkimuksen, Satisfying Labour Demand through Migration-tutkimuksen synteesiraportti, joka seminaariin mennessä ilmestyy kaksikielisenä(FI-EN) julkaisuna.   

   

  Euroopan unionin neuvoston kokous koskien oikeus- ja sisäasioita - EMN tuottaa arvokasta tietoa maahanmuutosta

   

  Euroopan unionin neuvoston kokous koskien oikeus- ja sisäasioita pidettiin kesäkuun alussa. Siellä käsiteltiin mm. maahanmuutto- ja pakolaisasioita. Keskustelun perustana olivat komission tiedonanto muuttoliike ja turvapaikkakysymyksistä vuonna 2010 sekä siihen liittyvä Comission Staff Working Paper. Kyseiseen raporttiin EMN on toimittanut keskeiset tiedot koskien EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapaktin sekä Tukholman ohjelman seurantaa, jotka EMN kokoaa vuosittaiseen politiikkaraporttiinsa. Euroopan neuvosto kiittää komissiota ajantasaisen ja nopean tiedon toimittamisesta maahanmuuttoasioihin liittyen ja tältä osin voidaan todeta, että EMN-verkostolla on tärkeä rooli tämän tiedon keräämisessä.

  Euroopan neuvoston kokouksen päätelmiin raja-, maahanmuutto ja turvapaikka-asioihin liittyen voit tutustua tästä.

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  a) Commissioner MALMSTRÖM's message in advance of today's European Council on "A growing need for European leadership," see http://blogs.ec.europa.eu/malmstrom/a-growing-need-for-european-leadership/, as well as on World Refugee Day, see

  b) Political agreement on the proposal to amend the Frontex Regulation, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/449&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;

  c) Joint Statement By Kristalina Georgieva, Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response and Cecilia Malmström, Commissioner for Home Affairs, on the occasion of World Refugee Day, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/423;

  d) Inauguration of the European Asylum Support Office, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/750&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr and the Commissioner's speech at http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/453&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr;

  e) Public consultation on Consultation: Modernising the Professional Qualifications Directive, see http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm and in particular 24 which concerns qualifications of third-country nationals;

  f) Eurostat study on 'Indicators of Immigrant Integration' has now been published, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-009/EN/KS-RA-11-009-EN.PDF;

  g) European Parliament resolution of 5 April 2011 on migration flows arising from instability: scope and role of EU foreign policy (2010/2269(INI)), see 31. at http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0121+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN which explicitly mentions the European Migration Network;

  h) European Parliament Draft Report on the Seasonal workers Directive proposal, see http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-464.960+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN;

  i) DG Research Socio-economic and Humanities Research for Policy News Alert Service, Issue No. 14, see http://scoopproject.org.uk/Data/Sites/1/media/June11printable.pdf;

  j) FRA Annual Report 2010, see http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/pr-annual-report-2011_EN.pdf;

  k) European Council website on migration, see http://www.eucouncilfiles.eu/;

  l) Adoption by the ILO of its Convention Concerning Decent Work for Domestic Workers, see http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157836/lang--en/index.htm;

  m) JHA Council conclusions on Annual Report on Immigration and Asylum 2010, see http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122508.pdf, as well as the general JHA Council conclusions (addressing other relevant aspects) at http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122516.pdf. The feedback that I have received on the report from the JHA council was very positive. There was long good debate, with the report welcomed by the Member States who appreciated the efforts and speed and quality of COM (plus EMN) work.

  n) 26th anniversary of Schengen: statement of the European Commissioner for Home Affairs, Cecilia Malmström, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/401&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr;

  o) National Parliament opinions and Commission replies Annual report 2010, see http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_en.htm and in particular pg 7 on seasonal workers proposal;

  p) Eurostat Population projections 2010-2060, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-08062011-BP-EN.PDF plus Acquisition of citizenship in the EU, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-10062011-AP/EN/3-10062011-AP-EN.PDF;

  q) FRA Newsletter June 2011, see http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/newsletter/FRA-newsletter-june-2011_EN.html;

  r) IOM Glossary on Migration, Version 2, see http://www.west-info.eu/files/iom.pdf;
  s) USA Statistics on Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2010, U.S. Legal Permanent Residents: 2010, Profiles on Legal Permanent Residents, and Persons Obtaining Legal Permanent Resident Status: Fiscal Years 1820 to 2010;

  t) UK BBC report that according to FRONTEX Lampedusa is now main entry point to EU, see http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13766454

  u) Outcomes of the EU-Africa Summit, 31 May 2011, see http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122348.pdf, as well as http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/371;

  v) Commission's revised proposals amending the Directives on Asylum Procedures and on Reception Conditions, see 1st June 2011 at  http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm;   c) Latest PICUM Newsletter, which might be of use also for the Irregular Migration study, see http://picum.org/picum.org/uploads/file_/EN%20Quarterly%20January-April%202011%20FINAL.pdf.

   

  Rentouttavaa lomakautta toivottaa,

   

  Kielo, Riikka ja Rafael