161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 9/2011

 

Uutiskirjeen otsikot:

 • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • 27.9 pidetyn kansalliseen EMN-seminaarin antia
 • Vuoden 2011 kansallisen seminaarin kävijäkysely
 • Suomen EMN-yhteyspisteen vuoden 2011 pääjulkaisu esiteltiin seminaarissa  
 • Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

   

  Turvapaikka ja pakolaisuus

 •  

 • NL: (Attempted) Suicides among (ex-) asylum seekers 
 •  

  Maahanmuutto

   

 • BG: Directive 2004/38/EC
 •  

  27.9 pidetyn kansalliseen EMN-seminaarin antia

   

  Säätytalossa 27.9 pidetyn neljännen kansallisen EMN-seminaarin yhteenveto on valmistunut. Nyt myös ne jotka eivät päässeet paikalle voivat tutustua seminaarissa pidettyjen esitysten pääkohtiin ja myös itse esitykset ovat linkitettynä yhteenvedossa. Seminaariin osallistui yli 80 henkilöä jotka edustivat monentyyppisiä organisaatioita. Mukana oli useita tutkijoita, kunnallisia toimijoita, valtion edustajia, kansalaisjärjestöjä sekä myös asiasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Yhteenveto on luettavissa tästä.   

   

  Vuoden 2011 kansallisen seminaarin kävijäkysely

   

  Me toivomme että seminaarin osallistujat arvioisivat vuoden 2011 seminaaria kyselylomakkeen avulla. Lomakkeessa on myös mahdollista antaa omin sanoin palautetta ja kehitysideoita. Vastauksista saatava tieto on arvokasta jotta voimme kehittää toimintaamme sekä tulevien tapahtumien järjestämistä. Kyselyn täyttämiseen ei mene kauan ja se löytyy tästä.

   

  Suomen EMN-yhteyspisteen vuoden 2011 pääjulkaisu esiteltiin seminaarissa

   

  Edellisvuoden EMN-tutkimuksen, Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä, synteesiraportista tehty kaksikielinen julkaisu on valmistunut. Se on jo luettavissa meidän verkkosivujemme Raportit 2011-kohdassa. Julkaisusta löytyy mielenkiintoista vertailutietoa EU-tasolta erittäin ajankohtaisesta aiheesta. Raportin painettua versiota voi tiedustella osoitteesta emn@migri.fi

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa 

   

  a) MPC July Newsletter, see http://www.carim.org/public/emresources/newsletter/mnl0711/newsletter-mnl-0711-en.html;
  b) Migration Policy Group's Newsletter, including an article on the Court of Justice of the EU (CJEU) being asked by Austria’s Supreme Administrative Court (VGH) to clarify further the rights of third-country nationals who are family members of EU citizens (not having exercised the right of free movement) in view of Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) which spells out the advantages of citizenship of the Union, see http://www.migrationnewssheet.eu/;

  c) PICUM's August 2011 Newsletter, see http://picum.org/en/news/bulletins/29096

  d) European Parliaments adopts Commission proposal for stronger EU border management agency, see http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110913IPR26455/html/FRONTEX-new-human-rights-watchdog-new-powers and http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1020&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.  

  e). Eurostat publication on the statistics on residence permits collected under Article 6 of the migration statistics regulation, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-11-043. This has also been added under the "Statistics" section at http://emn.intrasoft-intl.com/html/news/recentEuDev.html.  

  f). With thanks to the NL EMN NCP for alerting me to this, Mr. Hammarsberg, Council of Europe Commissioner for human rights explicitly referring to the EMN study on unaccompanied minors on his blog on age assessments, see http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=166.  

  g). FRA Newsletter, September 2011, available from http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/newsletter/FRA-newsletter-september-2011_EN.html.  

  h). PICUM Newsletter, September 2011, see http://picum.org/en/news/bulletins/29345 )

  i) Two Commission reports on how EU States have implemented EU rules on the entry and residence of students, pupils, unremunerated trainees and volunteers (COM(2011) 587) and on how EU States have translated EU rules on long-term resident status for migrants into their national law (COM(2011) 585), see http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm;

  j) Commission Press Release giving an Overview of transposition of the Return Directive, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1097&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  k) Publication in the EU Bookshop of the EMN Glossary (Version 1), see http://bookshop.europa.eu/en/asylum-and-migration-glossary-pbNE8010207/;

  l) Latest PICUM Bulletin, see http://picum.org/en/news/bulletins/29593/

  m) An article from the Migration Policy Centre on "International Migration and the Demographic Transition: a Two-Way Interaction” available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.2011.45.issue-3/issuetoc.

   

  Ruskanhohtoista lokakuuta toivottaa,

  Kielo, Riikka, Virve ja Rafael