161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 3/2011

 

Tämän kuukauden uutiskirjeen otsikot:

 • Maaliskuussa saapuneiden ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • EMN uudet synteesiraportit 
 • Kysely verkkosivujen kieliversioista
 • Hyödyllistä uutta luettavaa
 •  

  Maaliskuussa saapuneet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

   

  Turvapaikka ja pakolaisuus

 • FR: Implementation of Council Regulation 2725/2000 (Eurodac)
 •  

  Maahanmuutto

 • SK: National Offices Dealing in a Complex Manner with Asylum, Citizenship, Residence and Integration of Foreigners
 •  

  Kotouttaminen

 • FI: National Crime Prevention Projects
 •  

  Paluu

 • Expulsions to Libya
 •  

  EMN uudet synteesiraportit

  Maaliskuussa on valmistunut kolme uutta synteesiraporttia. Suomeksi on käännetty "Yksin maahan tulevien alaikäisten vastaanottoa, palauttamis- sekä kotouttamisjärjestelyjä EU-jäsenmaissa koskeva vertailututkimus", joka kuvaa kattavasti koko aihealaan liittyvää prosessia sekä vertailee jäsenmaiden eri käytäntöjä. "Annual Policy Report 2008" antaa kokonaiskuvan EU-jäsenvaltioiden politiikasta, lainsäädännöstä sekä käydystä julkisesta keskustelusta maahanmuuton saralla vuonna 2008. Toinen raportti "Programmes and Strategies for Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries" käsittelee vapaaehtoisen paluun sekä paluun jälkeisen kotoutumisen tematiikkoja sekä EU-jäsenmaiden hankkeita näiden edistämiseksi. Raporteista on varmasti hyötyä alan tutkijoille ja muille toimijoille ja niihin voi tutustua täällä.

  Suomen EMN-verkkosivujen kieliversiot - kysely

  Haluaisimme tällä kyselyllä saada uutiskirjeen lukijoiden mielipiteitä siitä mitkä verkkosivujen kieliversiot koetaan hyödyllisiksi. Tällä hetkellä Suomen EMN verkkosivuista on olemassa täydet kieliversiot suomen ja ruotsin kielellä sekä lyhyempi yhteenvetoversio englanninkielellä. Koetteko Te että ruotsinkieliselle versiolle on kysyntää, entä miten on englanninkielisen version kanssa, tulisiko siitä mahdollisesti tehdä täydellinen kieliversio vai riittääkö että on jo olemassa  Euroopan muuttoliikeverkoston kansainväliset sivut englanninkielellä osoitteessa: www.emn.europa.eu

   

  Ottakaa mielellään kantaa ja vastatkaa näihin muutamaan lyhyen kysymykseen. Voitte myös antaa vapaamuotoisen vastauksen perusteluineen. Kyselyyn pääsee tästä.

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

  Maaliskuussa näitä on tullut paljon, joten lista on pitkä mutta otsikoista pystynee päättelemään, mitkä itseään eniten kiinnostavat. 

   

  a) MPI - Filling Labor Shortages through Immigration: An Overview of Shortage Lists and their Implications, see http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=828;

   

  b) World Economic forum - Global Talent Risk – Seven Responses, see http://www3.weforum.org/docs/PS_WEF_GlobalTalentRisk_Report_2011.pdf;

   

  c) EPC Temporary and circular migration: opportunities and challenges, Working Paper No.35, see http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=1&pub_id=1237;

   

  d) Commission Communication on of EU Readmission Agreements (COM(2011) 76), see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0076:EN:NOT;

   

  e) Information relating to the entry into force of the Agreement between the European Union and Georgia on the facilitation of the issuance of visas, see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22011X0218(01):EN:NOT;

   

  f)  Commissioner Cecilia Malmström Blog, see http://blogs.ec.europa.eu/malmstrom/;

   

  g) The Commission's General Report 2011, see http://europa.eu/generalreport/index_en.htm and Chapter 2 in particular;

   

  h) Commission Communication COM(2011) 200 on A PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY AND SHARED PROSPERITY WITH THE SOUTHERN MEDITERRANEAN, see http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf (see Section 4 in particular);

   

  i) Proposed amendment to the Schengen Borders Code, COM(2011) 118, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/275&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

   

  j) EP adopted Resolution on ‘Reducing health inequalities in the EU’ in which it calls on Member States to tackle health inequalities in access to health care for undocumented migrants. The resolution was adopted by 379 votes in favour, 228 against and 49 abstentions. See http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0032&language=EN;

   

  k) UNESCO Current Issue of Diversities on Female Migration Outcomes: Human Rights Perspectives, see http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/periodicals/diversities/current-issue/.

   

  l)  DG Research funded PIDOP project, which is examining the processes which influence democratic ownership and participation in eight European states – Belgium, Czech Republic, Germany, Italy, Portugal, Sweden, Turkey and the UK, see http://www.fahs.surrey.ac.uk/pidop/.

   

  m) Eurostat Asylum data for 2010, see Press release: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29032011-AP/EN/3-29032011-AP-EN.PDF and Report:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-005/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF. As suggested by the CZ EMN NCP I will look into whether I can use these data for the Statistical annex of the Annual report on Immigration and Asylum 2010;  

   

  n) FRA Report on The situation of persons crossing the Greek border in an irregular manner, see http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-border-situation-report2011_EN.pdf;  

   

  o) EIPA seminar on Free Movement of Persons, Recognition of Qualifications and Social Security Rights, see http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4392;  

   

  p) DG SANCO funded project on Best Practice In Promoting Mental Health In Socially Marginalized People In Europe (PROMO), see http://www.promostudy.org/;  

   

  q) UNECE  online inventory of sources on migration in the region, see  http://www.unece.org/stats/migratory;  

   

  r) PICUM Newsletter, http://picum.org/en/news/bulletins/25938/, with references to a number of articles/reports of use on UAMs, healthcare and irregular migrants.

   

  Aurinkoisin terveisin,

   

  Kielo, Riikka, Mari ja Rafael