161214-Uutiskirje-banner2
 

EMV:n uutiskirje 2/2011

 

Ohessa tietoa Euroopan muuttoliikeverkoston helmikuun uutuuksista ja päivityksistä.

 

Helmikuussa saapuneet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Turvapaikka ja pakolaisuus

  • NO: Procedures for forecasting the number of asylum seekers
  • BE: Safe third country
  • FI: Assessment of medical statements

Maahanmuutto

  • FI: Extended family reunification

 

Euroopan muuttoliikeverkoston ulkoinen arviointi

 

Konsulttiyhtiö Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES) on saanut EU Komissiolta toimeksi suorittaa Euroopan muuttoliikeverkostosta ulkoisen arvioinnin, jonka tarkoituksena selvittää miten hyvin verkosto toteuttaa sille asetut tehtävät ja miten sen toimintaa voisi mahdollisesti kehittää. Ulkoinen arviointi määriteltiin suoritettavaksi kolmen vuoden sisällä siitä kun verkosto sai lainsäädännöllisen aseman Euroopan unionin neuvoston päätöksellä (2008/381/EY). Arvionnin yhtenä osana CSES on laatinut verkkopohjaisen survey-tutkimuksen, johon EU Komissio, kansalliset yhteyspisteet sekä CSES toivovat että mahdollisimman moni kansallisen verkoston jäsen, yhteistyötaho ja muu toimija vastaisi, jotta verkoston toiminnasta syntyisi mahdollisimman kattava kuva.

Toivomme että mahdollisimman moni uutiskirjeen vastaanottajista osallistuisi kyselyyn, kiitos!

Kyselyn vastaamiseen menee n. 15 minuuttia ja se löytyy osoitteesta: 

http://www.cses.co.uk/survey/EMN/intro.htm

 

 

EMV:n kansallinen seminaari pidetään 27.9.2011

 

EMV:n kansallisen seminaari järjestetään 27.9.2011, joten päivämäärän voi jo merkitä kalenteriin. Lisätietoa seminaarista tulee vuoden mittaan tulevissa uutiskirjeissä. Pääpuhujaksi on kutsuttu professori Elspeth Guild; hän on mm. tutkinut EU:ta, muuttoliikettä ja ihmisoikeuksia lainsäädännöllisestä näkökulmasta ja on arvostettu asiantuntija tällä saralla. Hänen julkaisuihinsa ja muihin tietoihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta:

http://www.ceps.eu/member/elspeth-guild

http://www.kingsleynapley.co.uk/profiles/eguild

 

EMN kansainvälisen uutiskirjeen toinen numero on ilmestynyt

 

Uutiskirjeessä löytyy runsaasti tietoa mm. verkoston vuoden 2011 työohjelmasta, esittelyitä muista yhteyspisteistä, valmistuneista raporteista sekä komission toiminnasta. Uutiskirjeen voi lukea tästä. 

 

Migrant Integration Policy Index III on valmistunut

 

Uusin maahanmuuttajien kotoutumiseen keskittynyt Migration integration Policy Index (MIPEX) on julkaistu. Edelliseen verrattuna uutta ovat maahanmuuttajaoppilaiden koulutukseen liittyvät indikaattorit. MIPEX:iin voi tutustua osoitteessa:  

http://www.integrationindex.eu/

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

a) Commission Communication [COM(2011)18] on Tackling early school leaving. A key contribution to the Europe 2020 Agenda, see http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm and, for example, Section 2 of the Communication;

 

b) FRA EU-MIDIS Data in Focus Report: ‘Multiple Discrimination,’ see http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU_MIDIS_DiF5-multiple-discrimination_EN.pdf.

 

c) JRC publications on ICT for learning the host country's language by adult migrants in the EU (see http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/ICT-IEML2.html);

 

d) Paper on Migration and Climate Change: an Overview, available from http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/docs/WP1079%20Piguet-Pecoud-de%20Guchteneire_01.pdf (in EN) and http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,44,4,20101115160806-ZU/Piguet_Etienne_-_Migrations_et_changements_climatiques_20101115.pdf (en FR); 

 

e) UNESCO Publication on Migrating Alone:  Unaccompanied and Separated Children’s Migration to Europe, available from http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=4797&change=E;

 

f) Report on Islam and Demography, see article from the Economist (http://www.economist.com/realarticleid.cfm?redirect_id=18008022) and the Pew Forum Report it refers to is available from http://pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx.

 

g) Second report on the implementation and functioning of the local border traffic regime set up by Regulation No 1931/2006 (COM(2011) 47), see http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/COMM_PDF_COM_2011_0047_F_EN_RAPPORT.pdf.

 

Kevätlämpimin terveisin,

 

Kielo, Riikka, Mari ja Rafael