161214-Uutiskirje-banner2
 

EMV:n uutiskirje tammikuu 2011

 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille EMV:n uutiskirjeen lukijoille!

Ohessa tietoa Euroopan muuttoliikeverkoston tammikuun uutuuksista ja päivityksistä.

 

Tammikuussa saapuneet Ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Turvapaikka ja pakolaisuus

 • DE: Manipulation of Fingertips by Asylum Seekers
 •  

  Maahanmuutto:

   

 • COM: Recognition of Professional Qualifications obtained outside the European Union
 • BE: Residence permits for Swiss Nationals
 • DE: Third-Country Researchers
 • LT: Residence Permits to Third-Country-Nationals, who do not have surnames
 • SE: Identification Requirements for Alien's Passports
 • LT: Admission of Students to Study at Institutions of Higher Education
 • LU: National Legislation on Seasonal Workers and Their Inclusion in National Statistics
 • SE: Council Regulation EC No 380/2008
 •  

  Kotouttaminen:

   

 • DE: Media Use in Language Courses for Immigrants
 •  

  Uudet raportit: Annual Policy Report 2010 Suomen osuus sekä tilastoraportti 2008

   

  Euroopan muuttoliikeverkoston vuoden 2010 maahanmuutto-ja turvapaikkapolitiikka-raportin (Annual Policy Report) Suomea koskeva osuus on valmistunut vuoden lopussa kuten myös vuoden 2008 tilastoraportti ja molemmat ovat viety kansallisille verkkosivuillemme. Nämä raportit ovat saatavilla ainoastaan englanninkielisenä.

   

  Kansallisen verkoston jäsenyys sekä omien tietojen päivitys

   

  Uuden vuoden ensimmäiseen uutiskirjeeseen on taas hyvä laittaa muistutus siitä että kansallisen verkoston jäsenet voivat päivittää omia tietojaan tai lisätä uutta tietoa sivuilla sijaitsevan lomakkeen välityksellä, jotta yhteystiedot ja tiedot esim. kiinnostuksen kohteesta tai toiminnasta ovat ajankohtaisia.

  Niille uutiskirjeen vastaanottajille jotka eivät vielä ole kansallisen verkoston jäseniä, mutta jotka ovat harkinneet liittymistä, niin haluamme toivottaa kaikki tervetulleiksi liittymään ja muistuttaa että se on helppoa sivuilla sijaitsevan lomakkeen kautta. Jäsenyys ei velvoita mihinkään, mutta se antaa mahdollisuuden tuoda esiin omaa kiinnostusta, asiantuntemusta tai tutkimusta muuttoliikesektoriin liittyen sekä luoda kontakteja muihin toimijoihin.       

   

  EMV:n ensimmäinen kansainvälinen uutiskirje on ilmestynyt

   

  EMV:n ensimmäinen kansainvälinen uutiskirje ilmestyi marraskuussa 2010. Kansainvälisten EMV-verkkosivujen päivitystöiden takia esittelemme sen pienellä viiveellä. Uutiskirje on luettavissa osoitteessa: http://emn.intrasoft-intl.com/Newsletter/previewNews.do?id=9

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  a) The priorities in the field of Justice and Home Affairs for the HU Presidency of the Council of the EU, see http://www.eu2011.hu/justice-and-home-affairs-jha;

  b) A public consultation on EU funding in the area of home affairs after 2013, see http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0020_en.htm, which is clearly of relevance also to the future of the EMN beyond 2013;

  c) Launching of a New website to help fight human trafficking, see http://ec.europa.eu/anti-trafficking/;

  d) A publication on "The Negotiation of the Return directive" see http://www.wolfpublishers.com/book.php?id=625;

  e) Another public consultation on the Recognition of Professional Qualifications Directive, see http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm.

  f) Action Plan on visa liberalisation with the Republic of Moldova, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/59&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;

  g) ECHR Ruling on Dublin, Case of  M.S.S. v. Belgium and Greece , see http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880339&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649. The Commission's response may be found at http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/35&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;

  h) Launch of the SCOOP initiative: Socio-economic and Humanities Research for Policy, a free monthly News Alert Service supported by the EU's 7th Framework Programme for Research. SCOOP is specifically designed to inform policy makers and the media on research findings within the SSH programme and to support evidence-based policy making. See http://www.scoopproject.org.uk/.

  i) Publication on Immigration Policy and lesser skilled workers in the USA, see http://www.migrationpolicy.org/pubs/Holzer-January2011.pdf (useful for our labour demand study).


  Mukavaa helmikuun alkua toivottaen,

   

  Kielo, Riikka, Mari ja Rafael