161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 10/2012

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
  • Kooste Suomen kansallisesta EMN-seminaarista 19.10.
  • Kansainvälinen EMN-konferenssi Kyproksella 29-30.10.   
  • Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Maahanmuutto

 

  • FR: Verification Procedure of the Regularity of a Third-Country National
  • BE: Right to Family Reunification for Unmarried Partners
  • LU: Possibility and Conditions for Third-Country National Students to Work after the Completion of Their Higher Education Studies
  • EE: Fingerprint Biometry in Travel Documents and Residence Cards

 

Kooste Suomen kansallisesta EMN-seminaarista 19.10.

 

Suomen kansallinen EMN-seminaari, joka järjestettiin Eurooppasalissa Helsingissä 19.10. kokosi yhteen yli 60 kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutosta kiinnostunuttta henkilöä. Aikaisempien vuosien tapaan olemme tehneet seminaarin annista koosteen, josta löytyy myös seminaarissa pidetyt esitykset. Seminaarikoosteeseen voit tutustua tästä:

http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn_kansallinen_seminaari_2012_-_kooste

 

Kansainvälinen EMN-konferenssi Kyproksella 29-30.10.

 

Jokavuotinen, EU-puheenjohtajamaan järjestämä, kansainvälinen EMN-konferenssi järjestettiin tällä kertaa Kyproksella 29-30.10. Se kokosi yhteen kaikki EMN-yhteyspisteet sekä lisäksi kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijoita pohtimaan kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa EU:n tasolla. Konferenssi oli jaettu viiteen eri teemasessioon, jotka käsittelivät kansainvälisten opiskelijoiden liikkuvuuden ja maahanmuuton eri aspekteja. Konferenssin isäntämaan, Kyproksen, tilanteeseen paneuduttiin erityisellä huolella kansallisten asiantuntijoiden ja heidän puheenvuoroajaan seuranneen keskustelun toimesta, mutta kokonaisuudessaan konferenssin teemat koskivat kaikkia EU-jäsenmaita. Konferenssiin osallistuivat mm. Kyproksen sisäministeri Eleni Mavrou, opetus- ja kulttuuriministeri George Demesthenous sekä opetus- ja kulttuuriasioista vastaava EU-komissaari Androulla Vassiliou.  

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

a) Preparations for this week's JHA Council, see http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133105.pdf, which apparently also includes calls to end the EU visa-free regime with western Balkans, see http://www.europeanvoice.com/article/imported/calls-to-end-the-visa-free-regime/75398.aspx;
 
b) Speech by Commissioner Malmström "Towards the eradication of trafficking in Human Beings" on 6th EU Anti-Trafficking day/Brussels 18 October 2012, see http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-737_en.htm?locale=en and http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1106_en.htm?locale=en;
 
c) One year of Task Force for Greece – status report incl. on asylum and migration, see http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-784_en.htm?locale=en;
 
d) Launch of EASO website, see http://www.easo.europa.eu/;
 
e) EU Labour Force Survey – Annual results 2011, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-040/EN/KS-SF-12-040-EN.PDF;
 
f) Appointment of Ms Anna TERRÓN CUSÍ as Special Adviser to advise the Commissioner MALMSTRÖM notably on migration and mobility issues in relation with North Africa, see http://ec.europa.eu/civil_service/about/who/sa_en.htm;
 
g) Draft Report from European Parliament on the integration of migrants, its effects on the labour market and the external dimension of social security coordination, see http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/pr/913/913193/913193en.pdf;
 
h) Newsletter of EU FP7 project "UniteEurope," see http://www.uniteeurope.org/images/downloads/UniteEurope_Newsletter1.pdf which aims at supporting local decision makers and pan-European organisations in the realm of migrant integration;
 
i) Recent outputs from the Return Migration and Development Platform, see http://rsc.eui.eu/RDP/;
 
 
k) Call for Papers: NORFACE Migration Interdisciplinary Conference - "Migration: Global Development, New Frontiers", see http://www.norface-migration.org/newsletter/NORFACEConferenceApr13/Norface_Conf_Apr_13_CFP.html;
 
l) COFACE article on Families across borders: the family impact of economic migration, see http://us5.campaign-archive2.com/?u=c705118bcee1950935668e454&id=38c66f95e5&e=80bcfd1c33;
 
m) PICUM launch of “Undocumentary” project, see www.undocumentary.org;
 
n) Bilingual ILO course on Fostering the social and professional reintegration of return labour migrants - Encourager la réintégration socioprofessionnelle des migrants de retour, 26-30 November 2012, see http://migration.itcilo.org/en/news/A905018;
 
o) Call for Nominations - IMISCOE Maria Ioannis Baganha PhD Dissertation Award 2013, see http://www.imiscoe.org/images/documents/imiscoe_call_mib_award_2013.pdf;
 
Marraskuun alun terveisin,
 
Riikka, Berit, Mari ja Rafael