161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 12/2012

 

Uutiskirjeen otsikot

 • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • 2013 EMN-tutkimusten aiheet 
 • Osaamiskeskusselvitys valmistunut
 • Mihin menee maahanmuutto-seminaarin antia    
 • Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

EU-lainsäädäntö

 • EE: Council Directive 2005/85/EC article 11 (b); the applicants for asylum have to hand over their documents to relevant authorities until the end of the asylum process
 • SI: The Application of the Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications
 • SK: Transposition of Article 8 of Directive 2011/36/EU
 • HU: Implementing Council Directive 2001/51/EC

Kansainvälinen suojelu

 • SK: Asylum Proceedings and Returns to Somalia

Oleskelu

 • UK: Format of Residence Cards and Family Permits
 • FR: Medical Examination Requirements for Third-Country Nationals 
 • HU: False and Forged Documents

Viisumit

 • PL: Procedure for verification the possession of an airport transit visa by nationals of certain third-countries

Muut

 • NL: The Use of Eurostat Figures in National Publications 

 

2013 EMN-tutkimusten aiheet

 

Tämän vuoden EMN-työohjelma noudattaa samaa kaavaa tutkimusten osalta kuin edellisenä vuonna. Tutkimuksia on yhteensä neljä, joista kolme on ns. fokusoituja tutkimuksia ja yksi on laaja teematutkimus. Alla löytyvät tutkimusten aiheet listattuna. Tutkimusmääritelmien laatiminen on käynnissä kaikkien aiheiden osalta, joten otamme mielellämme vastaan kommentteja ja huomioita aiheisiin liittyen.  

Laaja teematutkimus:

"EU Member State Policies and Practice Regarding Access to Social Security, Housing and Health by Migrants"

Fokusoidut tutkimukset:

1) "Attracting Highly-qualified and Qualified Third-Country Nationals: Good Practices and Lessons Learned"

2) "Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the EU Member States"

3) "Identification of Trafficking Victims in Asylum/Migration/Return Procedures" 

 

Osaamiskeskusselvitys valmistunut

 

Maahanmuuttovirasto sai Sisäministeriöltä toimeksiannon selvittää edellytykset maahanmuuton osaamiskeskuksen perustamiselle. 19.12 sisäministeri Päivi Räsäselle annettu selvitys esittää että osaamiskeskus perustettaisiin EMN-yhteyspisteen yhteyteen Maahanmuuttovirastoon. Osaamiskeskuksen tehtävänä olisi kerätä, tuottaa ja analysoida tietoa maahanmuuttoasioita koskevan poliittisen päätöksenteon ja viranomaistoiminnan tueksi. Tietoa tarvitaan sekä säädösvalmisteluun että kansallisen kannan muodostamiseen EU-säännösten valmistelua varten. Lisäksi osaamiskeskuksen tehtävänä olisi tuottaa asiantuntevia, mutta käytännönläheisiä selvityksiä muihinkin hallinnonalan tietotarpeisiin. Samalla tuotettu tieto voitaisiin tarjota myös esimerkiksi tutkijoiden, median ja kansalaisten käyttöön. Selvitykseen voi tutustua linkistä: http://www.intermin.fi/julkaisu/482012

Mihin menee maahanmuutto-seminaarin antia

 

EMN-yhteyspiste järjesti 14.12 yhdessä Euroopan parlamentin tiedotustoimiston kanssa aamiaisseminaarin teemalla "Mihin menee maahanmuutto? EU:n maahanmuuton ja sääntelyn kehitysnäkymät". Seminaarissa pidetyt esitykset ja yhteenvedon voit lukea tästä.

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

a) Council Conclusions on the participation and social inclusion of young people with emphasis on those with a migrant background, see http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/133859.pdf;
 
b) Outcomes of Cyprus Presidency Expert Conference on Integration of Immigrants, see http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/justice-and-home-affairs/expert-meeting-on-integration;
 
 
 
e) Start of operations for new EU agency for management of large-scale IT systems, see http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2012/docs/20121129_agency_large_scale_it_systems_en.pdf;
 
f) Eurostat publications on Acquisition of Citizenship 2010, see http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-162_en.htm, plus Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: second quarter 2012, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-12-012/EN/KS-QA-12-012-EN.PDF, plus EU in the World 2013, see Population chapter at  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-12-861/EN/KS-30-12-861-EN.PDF and Pocketbook on Euro-Mediterranean statistics — 2012 edition, see Demography section at http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-32-12-271;
 
g) Commission(EuopeAid) funded study on "EU Remittances for Developing Countries, Remaining Barriers, Challenges and Recommendations," see http://ec.europa.eu/europeaid/what/migration-asylum/documents/eu_remittances_for_developing_countries_final_19-11-2012.pdf;
 
h) Court of Auditors Press Conference on "Do the European Integration Fund and European Refugee Fund contribute effectively to the integration of third-country nationals?", see http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-12-49_en.htm?locale=en;
 
 
j) European Parliament: Report on the situation of fundamental rights in the European Union (2010 - 2011), see http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+PDF+V0//EN;
 
k) European Parliament: Report on the draft Council regulation on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II), see http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0370+0+DOC+PDF+V0//EN;
 
l) Published Opinion of the European Economic and Social Committee: ‘The contribution of migrant entrepreneurs to the EU economy’, see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0016:0020:EN:PDF;
 
m) Committee of the Regions: Draft Opinion on "The EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings 2012-2016," see http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG%2fBrY5mOJQOo6PWe%2f7aAb78V%2f0yS2nhXg%3d&ViewDoc=true;  
 
n) OECD report on Indicators of integration of immigrants and their children, see http://www.oecd.org/migration/integrationindicators/#d.en.217290;
 
o) Latest Newsletter from ACP Observatory on Migration, see http://www.acpmigration-obs.org/sites/default/files/acpobs-newslet7nov2012.pdf;
 
p) Call for Papers for NORFACE Migration Conference "Migration: Global Development, New Frontiers," see http://www.norface-migration.org/newsletter/NORFACEConferenceApr13/Norface_Conf_Apr_13_CFP_Reminder1.html;
 
 
r) EU-funded IOM study on migratory flows in Latin America and the Caribbean (LAC), and between LAC and the EU, see http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2012/pbn-listing/study-shows-changing-migration-f.html;
 
s) COFACE Reports on "Trans-national families and the Impact of economic migration on families," Education and the role of migrant parents for integration of migrant and Roma children," and on "The Family dimension of the EU Asylum policy," see http://www.coface-eu.org/en/Policies/Family-Social/Migrant-families/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=102ab5ed06-COFACE_Newsletter_Summer_edition_20129_4_2012&utm_medium=email;
 
t) WHO European review of social determinants of health and the health divide, including the situation of irregular migrants, see http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)61228-8/abstract.
 
u) Outcomes of JHA Council meeting, 6-7 December 2012, addressing the Common European Asylum System (CEAS), notably asylum procedures directive, Eurodac plus Dublin Regulations; mid-term review of the Stockholm programme; plus Schengen, SIS II and 2nd bi-annual report; see http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=86&grp=22269&lang=en;
 
w) EU-Armenia agreement on facilitating the issuing of visas, see http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/134402.pdf;
 
x) Statement from Commissioner Malmström on occasion of International Migrants' Day, see http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-920_en.htm?locale=en
 
 
z) Commission's Task Force on Greece Q4 2012 Quarterly Report, see Section 11 at http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/qr3_en.pdf;
 
å) Launching of EU Skills Panorama, see http://euskillspanorama.ec.europa.eu/;
 
 
ö) European Parliament favours police access to asylum seekers' fingerprints in Eurodac, subject to safeguards, see http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121214IPR04657/html/MEPs-favour-police-access-to-asylum-seekers'-fingerprints-subject-to-safeguards;
 
 
b1) ECJ Judgment: The directive on the return of illegal immigrants does not preclude a Member State from punishing an irregular stay with a fine which may, under certain conditions, be replaced by an expulsion order, see http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-12/cp120160en.pdf;
 
c1) Migration Policy Institute's Top 10 Migration Issues of 2012, see http://www.migrationinformation.org/.

 

Hyvää alkanutta vuotta 2013 toivottavat,  

Kielo, Riikka ja Rafael