161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 1/2012

 

Uutiskirjeen otsikot:

 • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • EMN Glossary 2.0 on julkaistu 
 • EU Immigration Portal on avattu 
 • Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

   

  Turvapaikka ja pakolaisuus

 • BG: Dublin II
 • BG: Number of Subsequent Applications 

   

  Maahanmuutto

 • PL: Organisation and Management of Legal Assistance Provided to Foreigners in the EU Member States 
 • HU: Validity of the Long-Term Visa (D-Visa)
 • HU: Tuberculosis Screening of Foreigners
 • CZ: Age Limit for Capacity to Perform Legal Acts for the Purpose of Administrative Expulsion and Detention  

   

  EMN Glossary 2.0 julkaistu

   

  EMN sanastosta eli Glossary:sta on julkaistu uusi, päivitetty versio. Ensimmäinen versio julkaistiin tammikuussa 2010 ja sitä on laajalti kiitelty siitä että maahanmuuttoasioiden termit ja käsitteet ovat selkeytyneet ja että sitä kautta on helpompi ns. puhua samasta asiasta kun sanasto on yhteinen kaikille jäsenmaille sekä Norjalle, joka myös osallistuu EMN-verkoston toimintaan. Alusta alkaen oli selvää että sanastoa tullaan kehittämään edelleen ja nyt ilmestynyt versio 2.0 on siitä hyvä osoitus. Kielten sekä termien määrää on lisätty, koska jäsenmaat ovat kokeneet EMN-sanaston hyödylliseksi työkaluksi. Uudesta versiosta on myös otettu rajoitettu painos ja painettua julkaisua voi tiedustella Suomen yhteyspisteestä (emn@migri.fi). Julkaisun verkkoversio löytyy suoraan EMN-verkkosivjen etusivuilta www.emn.fi

 •  

  EU Immigration Portal avattu

   

  EU komissio on avannut kolmansien maiden kansalaisille tarkoitetun EU Immigration Portal:in. Portaalista EU-jäsenmaihin tuloa suunnittelevat, voivat löytää tietoa siitä mitä maahantuloa ja oleskelua varten edellytetään, jos esimerksi haluaa tulla johonkin tiettyyn EU-jäsenmaahan työskentelemään, opiskelemaan tai perhesiteen perusteella. Tietoa voi hakea jäsenvaltion ja hakuperusteen mukaan. Portaalista löytyvät perustiedot sekä tarvittavat linkitykset jäsenmaiden kansallisille verkkosivuille, josta selviävät yksityiskohtaisemmat tiedot. Tällä hetkellä portaalin kielet ovat englanti ja ranska ja suunnitelmissä on kieliversiot arabiaksi ja espanjaksi.

  Portaali löytyy osoitteessa: http://ec.europa.eu/immigration/

   

  Hyödyllistä uutta luettavaa

   

  a) Eurostat Europe in Figures 2011 Publication see

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-CD-11-001 

  and in particular Chapter 2.7 on page 144

  b) In the European Year of Active Ageing, a new Eurobarometer survey shows that 71% of Europeans are aware that Europe's population is getting older, but only 42% are concerned about this development. This is in stark contrast with the perceptions of policy makers, who regard demographic ageing as a major challenge. See http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/16&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=.

  c) PIDOP NEWSLETTER - Issue 5 - December 2012, see

  http://www.fahs.surrey.ac.uk/pidop/documents/Newsletter/PIDOP%20Newsletter%20No%205%202011.pdf

  d) Launch of Return migration and Development Platform (RDP, http://rsc.eui.eu/RDP/);

  e) IOM report on Gallup World Poll data: The Many Faces of Global Migration, see http://eu.gallup.com/151886/IOM-report-Gallup-World-Poll-data-Faces-Global-Migration.aspx;

  f) Migration Policy Group Webinar recordings of 'How to Respond to the EU Family Reunion Consultation,' see http://www.migpolgroup.org/news_detail.php?id=197 which is useful background for our study;

  g) EIPA seminar on Planning Workable Policies for Migrant Integration in the EU Member States, 16-17/Feb/2012, Maastricht, see http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4917;

  Aurinkoisin pakkasterveisin,

   

  Kielo, Riikka ja Rafael