161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 3/2012

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
  • Henkilöstömuutoksia Suomen EMN-yhteyspisteessä
  • Vuoden 2012 laaja teematutkimus kansainvälisistä opiskelijoista aloitettu 
  • Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Turvapaikka ja pakolaisuus

  • LV: Fact-Finding Missions
  • BG: Transfers to Greece

Maahanmuutto

  • UK: Compulsory Health Insurance
  • RO: Maximum Deadlines for Keeping Personal Data in IT databases

Vastaanotto

  • AT: Material Reception Conditions and Family Reunification

Paluu

  • HU: Return Policy to Turkey

 

Henkilöstömuutoksia Suomen EMN-yhteyspisteessä

 

Kevät toi tullessaan muutoksia Suomen EMN-yhteyspisteen tiimiin kun Kielo Brewis lähti 19.3 vuorotteluvapaalle. Hän palaa takaisin EMN-vahvuuteen 3.1.2013 ja silla välin Riikka Asa sijaistaa Kieloa tulosalueen johtajana. Riikan sijaisena yhteyspisteessä aloitti 19.3 ylitarkastaja Berit Kiuru, jolle EMN-kuviot ovat tutut aivan verkoston virallistamisen alkuvaiheista v. 2008, jolloin Suomen yhteyspiste aloitteli toimintaansa Maahanmuuttovirastossa. Silloin Berit oli mukana laatimassa v. 2006 tilastoraporttia sekä vastaamassa ad hoc -kyselyihin. Beritillä on laaja kokemus maahanmuuttohallinnosta, joten hän täydentää Suomen EMN-tiimiä mainiolla tavalla.  

 

Vuoden 2012 laaja teematutkimus kansainvälisistä opiskelijoista aloitettu

 

Uusi EMN-ylitarkastaja Berit Kiuru on aloittanut kolmansista maista tulevia opiskelijoita koskevan vuoden 2012 teematutkimuksen laatimisen (EMN Study on Immigration of International Students to the EU). Tutkimuksen on tarkoitus valmistua 17.8.2012 mennessä. Tutkimuksessa käsitellään toisaalta toimenpiteitä, joilla kansainvälisiä opiskelijoita houkutellaan aktiivisesti Suomeen ja toisaalta toimia, joilla pyritään ehkäisemään mahdolliset väärinkäytökset. Opiskelijoiden maahantuloa ja maassaoleskelua koskevien muodollisuuksien ohella tarkastellaan opiskelijoiden työntekoa opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen. Tutkimusaineiston perusteella pyritään arvioimaan kansainvälisten opiskelijoiden vaikutuksia Suomen kannalta.

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

a) Inauguration of New EU Agency for managing large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/197&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;

b) Eurostat Press release on asylum applications in 2011, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-23032012-AP/EN/3-23032012-AP-EN.PDF

c) Commission to boost protection for posted workers, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/267&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;

d) FRA Newsletter, March 2012, see http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/newsletter/franews-mar-12_en.htm;

e) NORFACE Compact - "Migration: Moving into View" - Spring 2012, see http://www.norface-migration.org/newsletter/NORFACEcompact/NORFACEcompactspring2012.html;

f) US government's Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2011, see http://www.dhs.gov/files/statistics/publications/estimates-unauthorized-immigrant-population.shtm

 

Mukavaa pääsiäisen odotusta toivottaa,

 

Riikka, Berit ja Rafael