161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 5/2012

 

Uutiskirjeen otsikot

 • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
 • EMN kartoittaa edellytyksiä maahanmuuton osaamiskeskuksen perustamiselle
 • Suomen yhteyspiste osallistui kansainvälisiä opiskelijoita koskevaan workshopiin Roomassa
 • Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Turvapaikka ja pakolaisuus

 • SK: Subsidiary Protection in the Visegrad Group (V4) Countries

Maahanmuutto

 • PL: Appropriate Action in Case of Sudden Increase in the Inflow of Migrants to the EU Member States
 • HU: Single Application Procedure
 • NO: Children Who Have Been Living Irregularly in the Country for a Long Time
 • LT: Extension of Stay for Visa-Free Travellers

Vastaanotto

 • NL: Total Costs Estimated for 2012 for the Reception of Asylum Seekers

 Paluu

 • AT: Access to Cell Phones in Detention Pending Deportation

 

EMN kartoittaa edellytyksiä maahanmuuton osaamiskeskuksen perustamiselle

 

Suomen EMN-yhteyspiste on toukokuussa aloittanut maahanmuuton osaamiskeskuksen perustamisen edellytyksiä koskevan selvityksen laatimisen. Alustavien suunnitelmien mukaisesti maahanmuuton osaamiskeskuksen tehtävänä olisi kerätä, tuottaa ja analysoida tietoa maahanmuuttoasioita koskevan poliittisen päätöksenteon ja viranomaistoiminnan tueksi. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa maahanmuuton tilastointi- ja tutkimustoimintaa. Osaamiskeskuksen toiminnan on suunniteltu perustuvan olemassa olevan tutkijaverkoston tehokkaalle hyödyntämiselle. Selvitystä laatii EMN:ssä ylitarkastaja Mari Helenius, ja selvityksen on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä.

 

Suomen yhteyspiste osallistui 22.5.2012 Roomassa kansainvälisiä opiskelijoita koskeneeseen workshopiin

 

Berit Kiuru ja Riikka Asa EMN:n Suomen yhteyspisteestä osallistuivat twinning-toiminnan puitteissa Roomassa järjestettyyn, kansainvälisiä opiskelijoita käsitelleeseen workshopiin. Workshop kokosi yhteen asiantuntijoita kansalaisjärjestöistä, ministeriöistä ja tutkimuslaitoksista keskustelemaan kansainvälisten opiskelijoiden tilanteesta Italiassa sekä parhaista käytänteistä heidän integroimisekseen kansallisille työmarkkinoille. Berit esitteli workshopissa alustavia Suomen tuloksia EMN.n tutkimuksesta Immigration of International Students to the EU, joka valmistuu elokuussa 2012. Lue lisää tästä.

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

a) Sanctioning employers of irregular migrants: Commission urges Lithuania and Poland to act, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/423&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

b) EU supports historic step in regional cooperation between Western Balkan countries on refugees and displaced persons, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/392&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;  

c) Monitoring report on Croatia’s accession preparations, see in particular pg 8 of report at http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/docs/news/20120424_report_final.pdf;  

d) Free movement: Commission asks the UK to uphold EU citizens' rights, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/417&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;  

e) Eurostat Yearbook 2012, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/70&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

f) Erasmus hits new record with 8.5% increase in student exchanges, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/454&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en plus for data, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/310&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;  

g) An SVR-Research Unit comparative study on the staying intentions of international students in five EU countries, see attached;

h) European Parliament LIBE committee debate on seasonal workers directive proposal, see http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20120423IPR43736%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN;  

i) European Parliament LIBE committee debate on Schengen, see http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20120423IPR43740%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN;  

j) Outcomes of JHA Council, April 2012, see http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=86&grp=21002&lang=en including conclusions on EU action on migratory pressure - A strategic response; Global Approach on Migration and Mobility (GAMM); Common European Asylum System (CEAS); and Readmission agreements;  

k) ECJ - A Member State cannot impose excessive and disproportionate charges for the grant of residence permits to third-country nationals who are long-term residents and to members of their families, see http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-04/cp120052en.pdf;  

l) ECJ - EU law precludes national or regional legislation which treats third-country nationals who are long-term residents differently from EU citizens with regard to the allocation of funds for housing benefit, see http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-04/cp120048en.pdf;  

m) An EU supported project on Immigrant Inclusion by e-Participation, see http://www.supportingdiversity.eu/;  

n) Frontex Risk Analysis Report 2012, available from http://www.frontex.europa.eu/assets/Attachment_Featured/Annual_Risk_Analysis_2012.pdf, plus a Vacancy Announcement for a Frontex Fundamental Rights Officer, see http://www.frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/Fundamental_Rights_Officer.pdf;  

o) Latest FRA Newsletter, May 2012, http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/newsletter/franews-may-12_en.htm;   p) Launch of Immigrant Citizens Survey in 15 different cities in 7 different countries, see http://www.migpolgroup.com/news_detail.php?id=213;  

q) Recent reports from the Carim India-EU project, see http://www.india-eu-migration.eu/;  

r) MPI Report examining Rise of Radical-Right Parties in Europe and Assesses the Role of Immigration as a Factor in those Gains, see http://www.migrationpolicy.org/pubs/Immigration-Nativism.pdf  

 

Mukavaa alkukesää toivottavat,  

Riikka, Berit, Mari, Hanna ja Rafael