161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 7/2012

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
  • Lumeavioliitot nousivat uutisaiheeksi EMN-synteesiraportin myötä
  • Suomen yhteyspiste on mukana NMRC-ETMU 2012 tapahtumassa
  • Suomen kansallisen EMN-seminaarin pitopaikka on valmistunut 
  • Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Maahanmuutto

  • CZ: Applications for registrations certificates/residence permits to children of EU-citizens 
  • UK: Compulsory health insurance
  • HU: The "no fault" procedure

Lumeavioliitot nousivat uutisaiheeksi EMN-synteesiraportin myötä

 

EMN-synteesiraportti  Misuse of the Right to Family Reunification on herättänyt kiinnostusta mediassa. Vertailu EU-maiden välillä on tuottanut mielenkiintoisia tuloksia ja se on selkeä osoitus EMN-synteesiraporttien vahvuudesta tämän tyyppisen tiedon vertailutiedon tuottajana. Suomenkieliseen lehdistötiedotteeseen voi tutustua EMN-verkkosivuilla. Samasta kohdasta löytyy myös linkki englanninkieliseen synteesiraporttiin. Suomenkielinen käännös raportista valmistunee elokuun lopulla.  

 

Suomen EMN-yhteyspiste on mukana NMRC- ETMU 2012-tapahtumassa Turussa 13-15.8  

 

16th Nordic Migration Research Conference ja 9. Etmu-päivät järjestetään yhdessä Turussa 13-15 elokuuta. Sen teemana on "Immigrants and Civil Society".  Suomen EMN-yhteyspiste osallistuu konferenssiin ja järjestää workshopin joka käsittelee kansainvälisiä opiskelijoita. Lisätietoa konferenssistä osoitteesta: http://www.etmu.fi/etmudays/nmrc2012/ 

 

Suomen kansallisen EMN-seminaarin paikka on varmistunut 

 

Tämänvuotinen kansallinen EMN-seminaarimme järjestetään 19. lokakuuta Eurooppasalissa, joka on Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston yhteinen tila. Eurooppasali sijaitsee Voimatalossa Helsingissä osoitteessa Malminkatu 16. Seminaarin pääteemana tulee olemaan kansainväliset opiskelijat ja key note-puhujana Dr. Terri Kim, joka on tutkinut kansainvälistä akateemista liikkuvuutta.

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

a) European Commission to strengthen cooperation with Committee of Regions on Migration, mobility and asylum, see http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Migration-mobility-asylum-European-Commission-to-strengthen-cooperation-with-CoR.aspx;  

b) EU Ombudsman launches public consultation on Frontex and fundamental rights, see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EO/12/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en;  

c) EASO's Annual Report 2012, see http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2012/20120720_en.htm;  

d) EIPA article on Satisfying Labour Demands in Mid- and Low-Skilled Occupations through Immigration (p. 37-42), see http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20120710141150_Eipascope2012_1_web.pdf. Extensive reference to our study on this topic is made.  

 

Kesäterveisin,   Riikka, Berit, Mari, Hanna ja Rafael