161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN-uutiskirje

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaraportti ja tilastokatsaus 2015 julkaistuUutiskirjeen otsikot

 

  • Uusin EU-vertailutieto
  • Suomen EMN-yhteyspisteen maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittinen raportti ja tilastokatsaus 2015 julkaistu

  • EMN-tutkimus: Kansainvälistä suojelua saaneiden integroiminen työmarkkinoille julkaistu

  • Hyödyllistä uutta luettavaa


Uusin EU-vertailutieto


Kansainvälinen suojelu

  • UK: Resettlement programmes

Muut

  • NO: The use of biometrics to reveal false identity
  • NO: Iraqi Kurdish population in Europe


Suomen EMN-yhteyspisteen maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittinen raportti ja tilastokatsaus 2015 julkaistu


EMN tuottaa vuosittain maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittisen raportin sekä tilastokatsauksen. Politiikkaraportissa kuvataan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehitystä ja esitetään tilastotietoa kyseiseltä vuodelta. Vuositilastokatsaus kerää yhteen Maahanmuuttoviraston, poliisin ja Rajavartiolaitoksen sekä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tilastoja. Kyseessä on ainoa maahanmuuttoasioiden kehityskulkuja kootusti esittävä julkaisupari Suomessa. Politiikkaraportti tarjoaa syventävää tietoa ilmiöistä, joita tilastokatsauksessa on käsitelty lukujen valossa. Voit tutustua julkaisuihin alla olevista linkeistä


Maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittinen raportti 2015

Tilastokatsaus - Maahanmuuton tunnusluvut 2015


EMN-tutkimus: Kansainvälistä suojelua saaneiden integroiminen työmarkkinoille julkaistu


EMN-tutkimuksessa selvitettiin miten kansainvälistä suojelua saaneita henkilöitä kotoutetaan työmarkkinoille pääsyä silmällä pitäen Suomessa. Tutkimuksen mukaan koulutustarjonnan rajallisuus, kohtuuton Suomen kielen taidon vaatimus ja verkostojen puute vaikeuttavat maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Haasteita integroitumiseen tuo myös maahanmuuttajien asunnottomuuden kasvu. Se on kasvava ilmiö etenkin suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla.

Voit tutustua alla olevasta linkistä (julkaisu on kaksikielinen EN/FI):

EMN-tutkimus: Kansainvälistä suojelua saaneiden kotouttaminen työmarkkinoille


Hyödyllistä uutta luettavaa


Maahanmuuttokirjaston tuorein listaus kiinnostavista verkkojulkaisuista

Linkki Maahanmuuttokirjaston sivuille


Kevätterveisin,

Kielo, Johanna, Suvi ja Rafael