161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje

Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu - tutkimus ja seminaarin yhteenveto julkaistuUutiskirjeen otsikot

 

 • Uusin EU-vertailutieto
 • EMN tutkimus julkaistu - Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu
 • EMN-tutkimus - Resettlement and Humanitarian Admission - Suomen raportti julkaistu
 • 30.9 järjestetyn kansallisen seminaarin anti ja esitykset ja videot
 • Hyödyllistä uutta luettavaa


Uusin EU-vertailutieto


Kansainvälinen suojelu

 • NO: Practice regarding Sunni arab muslim asylum seekers from Iraq
 • NO: Follow up allowances for asylum seekers
 • LU: Access of international protection applicants to the labour market
 • LU: Allowances for international protection applicants
 • NL: Detecting jihadists in the Asylum Procedure


Oleskelu

 • AT: Criminal convictions and termination of the right to stay
 • EE: Counselling services to promote legal migration opportunities


Paluu

 • COM: How to return Syrian third-country nationals who want to return


Työperusteinen maahanmuutto

 • LT: Attesting highly professional qualifications by professional experience


Muut

 • EE: Consultative / advisory bodies on migration issues


EMN-tutkimus julkaistu - Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu

Vuoden 2016 ensimmäisessä fokusoidussa EMN tutkimuksessa kartoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluuseen liittyviä haasteita sekä kerätään hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioista.

Suomen kansallinen raportti julkaistiin 30.9 järjestetyn seminaarin yhteydessä ja EU-tason synteesiraportti valmistui äsken. Synteesiraportista on laadittu tiivistelmä EMN Inform.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saneiden paluu on Suomessa korkean tason poliittinen prioriteetti. Tehokkaan paluujärjestelmän merkitystä on korostettu useissa valtioneuvoston politiikkaohjelmissa, jotta Suomen turvapaikkajärjestelmästä ei muodostuisi vetovoimatekijää. Myös turvapaikkapäätöksenteon ripeyttä on korostettu useissa poliittisissa yhteyksissä.  Erityisesti ilmeisen perusteettomat turvapaikkahakemukset pyritään tunnistamaan ja ratkaiseman viivytyksettä, jotta paluu voidaan järjestää mahdollisimman nopeasti.


 

EMN-tutkimus - Resettlement and Humanitarian Admission - Suomen raportti julkaistu

Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat Euroopassa - Suomen kansallinen raportti on Suomen osuus fokusoidusta EMN-tutkimuksesta Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe: what works? Tutkimus tarjoaa laajan katsauksen tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa toimiviin pakolaisten uudelleensijoituksen sekä humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmiin, mukaan lukien yksityisrahoitteiset ohjelmat. Tutkimukseen osallistui myös maita, joilla ei ole tällaisia ohjelmia, tai jotka ovat juuri aloittamassa kyseistä toimintaa. Suomen kansallisessa raportissa käydään läpi uudelleensijoittamisen historiaa, kiintiöpakolaisia koskevaa lainsäädäntöä sekä käytännön toimia pakolaisten valintaa, matkaa ja kuntiin sijoittamista koskien.

Raportti on kaksikielinen (EN/FI) ja voit tutustua siihen tästä tai sivujemme uusimmat raportit kohdasta.30.9 järjestetyn kansallisen seminaarin anti ja esitykset ja videot


Seminaarin aiheena oli kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu. Koska paluuasiat ovat hyvin ajankohtaisia koko Euroopassa, EMN otti tämän yhdeksi tutkimusaiheekseen tänä vuonna. Seminaarin avasi sisäministeri Paula Risikko ja key note-puheen piti Eugenio Ambrosi Kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestöstä.  Voit tutustua seminaarin antiin ja esityksiin sekä ensimmäistä kertaa videotallenteisiin alla olevasta linkistä.

http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn_kansallinen_seminaari_2016_-_yhteenveto_ja_esityksetHyödyllistä uutta luettavaa
Lumisin terveisin,

Kielo, Johanna, Jutta ja Rafael