161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 12/2013

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uusin EU-vertailutieto (uudet Ad Hoc -kyselyiden yhteenvedot)
  • Suomeen tulleet turvapaikanhakijat 1997-2012
  • Välimeren humanitaarinen katastrofi ja EU:n maahanmuuttovirtojen kehitysnäkymät -seminaari

  • Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Uusin EU-vertailutieto (Ad Hoc -kyselyiden yhteenvedot)

EU-vertailutieto -osion alta löydät jatkossa viimeisimmät EMN-verkostossa julkaistut Ad Hoc-kyselyiden yhteenvedot. EMN tuottaa raporttien ja tutkimusten lisäksi EU-vertailutietoa ad hoc-kyselyjen muodossa päätöksenteon, tutkimuksen ja työskentelyn tueksi. EU-jäsenvaltiot tai  kansallisen verkoston jäsenet voivat tehdä ad hoc-kyselyn EMN-yhteyspisteen välityksellä. Kaikki jäsenmaat, jotka kysely kattaa, vastaavat kyselyyn oman asiantuntemuksensa ja olemassa olevan tutkimustietonsa pohjalta, tai pyytämällä vastausta relevanteilta kansallisen verkoston jäseniltä. Kysyjävaltion kansallinen yhteyspiste kokoaa vastauskoosteen jaettavaksi EMN-kansallisille yhteyspisteille sekä kansallisen verkoston jäsenille.

 

Ihmiskauppa

  • BE: THB Centre Funding

Kansainvälinen suojelu

  • PL: Experiences in implementing the UN conventions on statelessness

 

Suomeen tulleet turvapaikanhakijat 1997-2012

Suomen EMN-yhteyspiste on työstänyt niin sanottua tilastollista aikasarjadataa turvapaikanhakijoista ja valmistanut sivuilleen tilastokuvia ajanjaksosta 1997-2012. Aikasarjaa on tarkoitus pidentää kunhan vanhempia tilastoja saadaan saatettua sähköiseen muotoon. Pääset tutustumaan tilastograafeihin tästä.

 

 

Välimeren humanitaarinen katastrofi ja EU:n maahanmuuttovirtojen kehitysnäkymät -seminaari

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto ja Suomen EMN-yhteyspiste järjestivät yhteisen aamiaisseminaarin 17.12.2013 Välimeren siirtolaistilanteeseen liittyen. EMN-yhteyspisteen ylitarkastaja Riikka Asa esitteli tilaisuudessa viimeisimpiä turvapaikkatilastoja sekä trendejä peilaten EU:n laajuista tilannetta globaaleihin pakolaisvirtoihin.

EU-maista haki vuonna 2012 turvapaikkaa kaikkiaan 335 000 henkilöä -tämä merkitsi vuoteen 2011 verrattuna 10 prosentin kasvua hakemusmäärissä. Eniten turvapaikanhakijoita saapui EU-alueelle Afganistanista (8%), Syyriasta (7%); Venäjältä (7%); Pakistanista (6%) ja Serbiasta (6%). UNHCR:n mukaan maailmassa oli vuoden 2012 lopussa kaikkiaan 45,1 miljoonaa ihmistä, jotka olivat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Maailmanlaajuisesti turvapaikkahakemuksia jätettiin vuonna 2012 920 000 kappaletta, mikä merkitsee 23 000 hakemusta joka päivä. Yleisin syy pakolaisuuteen on sota, arviolta 55 prosenttia pakolaisista tulee sodan runtelemista Afganistanista, Somaliasta, Irakista, Syyriasta ja Sudanista. Uusia pakolaisvirran maita ovat UNHCR:n mukaan Mali ja Sudan -mikä selittää myös Välimeren alueen pakolaisvirtoja. Vuoden 2013 alustavien tilastotietojen mukaan EU-27 -alue on vastaanottanut neljä kertaa edellisvuotta enemmän turvapaikanhakijoita Kosovosta, Venäjältä sekä Malista (Eurostat).

Suomen turvapaikanhakijatilastot osoittavat vuoden 2013 osalta samoin kasvua. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla hakemuksia oli jätetty 16 prosenttia enemmän vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hakemusmäärät ovat vuoden aikana kasvaneet eniten Nigeriasta, Iranista sekä Marokosta tulleiden hakijoiden kohdalla. Sen sijaan ns. Arabikevään ei voida sanoa näkyvän enää merkittävissä määrin Suomessa jätetyissä turvapaikkahakemuksissa; Syyriasta tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on ollut laskussa vuoden 2013 alusta lähtien. Maahanmuuttoviraston mukaan marraskuuhun 2013 mennessä Suomessa oli jätetty 2 981 turvapaikkahakemusta.

Seminaarissa esiintyivät myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (FRONTEX) päälakimies Sakari Vuorensola; sosiaaliantropologian yliopistonlehtori Marko Juntunen Tampereen yliopistosta sekä erityisasiantuntija Tuomas Koljonen sisäministeriöstä. Esitykset yhteenvetoineen päivittyvät lähipäivinä sivuillemme.  

  

Hyödyllistä uutta luettavaa

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntövertailu (Erik Castrén -instituutti)

http://www.intermin.fi/julkaisu/332013?docID=49561 

 

Katso myös Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen -Työryhmän selvitys

http://www.intermin.fi/julkaisu/322013 

 

Faktaa Express 6A72013: Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma (CIMO)

 http://www.cimo.fi/palvelut/julkaisut/selvitykset/faktaa_express_6a_2013

 

Menestyksekästä Uutta Vuotta toivottaen,

Kielo, Riikka, Berit ja Rafael