161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 2/2013

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
  • Synteesiraportti - Establishing Identity for International Protection - Challenges and Practices 
  • Ad hoc -kyselyjärjestelmää kehitetään  

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot 

 

EU-lainsäädäntö

  • EE: Council Directive 2005/85/EC article 11 (b) the applicants for asylum have to hand over their documents to relevant authorities until the end of the asylum process

Kansainvälinen suojelu

  • AT: Access to the Labour Market for Asylum Seekers

Kotouttaminen

  • IT: Integration Agreements

Oleskelu

  • LT: Sending Identity Authorizing Documents to Third-Country Nationals and Member State Citizens

Viisumit

  • PL: Procedure for Verification the Possession of an Airport Transit Visa by Nationals of Certain Third-Countries

  • SI: Visa Fee Exceptions Related to Visa Facilitation Agreements

Muut

  • IT: Protection of Third-Country Nationals' Religious Freedom

 

Synteesiraportti julkaistu - Establishing Identity for International Protection - Challenges and Practices

 

Tuorein EMN-synteesiraportti koskee fokusoitua tutkimusta jonka aiheena on henkillöllisyyden selvittäminen turvapaikkaprosesissa. Henkilöllisyyden selvittämisellä on suuri vaikutus koko turvapaikkaprosessissa sekä varsinkin siinä vaiheessa kun kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa ollaan poistamassa maasta. 

Synteesiraportin tiimoilta tullaan järjestämään kevään aikana puolipäiväinen teemaseminaari Maahanmuuttovirastossa. Seminaarin ajankohdasta ja ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Suomen kansallinen raportti ja tutkimuksen synteesiraportti löytyvät sivustomme Raportit 2012-kohdasta.

 

Ad hoc -kyselyjärjestelmää kehitetään

 

Ad hoc -kyselyt ovat yksi EMN-verkoston tärkeimmistä työvälineistä vertailutiedon hankkimisessa. Iso-Britannia on käynnistänyt kehittämishankkeen, johon halukkaat kansalliset yhteyspisteet muista jäsenmaista voivat osallistua ja jonka tavoitteena on ad hoc -kyselyjärjestelmän tarjoaman mahdollisuuksien entistä parempi hyödyntäminen. Kehittämiskohteina ovat mm. kyselyn muotoileminen, kyselyiden aiheet, vastausten esittäminen sekä niistä saatavan tiedon parempi hyödyntäminen EU- sekä kansallisella tasolla. Suomi on hankkeessa mukana, koska haluamme olla mukana kehittämässä entistä parempaa työvälinettä, jotta voimme tarjota tuoreinta ja laadukkainta EU-tason vertailutietoa muuttoliikeasioista kansalliselle verkostollemme ja muille toimijoille.

 

Maaliskuun alun terveisin,

 

Kielo, Riikka, Berit ja Rafael