161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 4/2013

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
  • EMN-tutkimus kolmansien maiden kansalaisten liikkumisesta EU:n sisällä julkaistu
  • EU:n sisäasioiden pääosaston (DG Home Affairs) uutisia

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Kansainvälinen suojelu

  • UK: Asylum Support Rates

Oleskelu

  • UK: Migrants' Access to Benefits and Public Services

Paluu

  • BE: Forced Return to Uzbekistan
  • LT: Return Directive (2008/115/EC) article 3(7) objective criteria for the “risk of absconding“

Työperusteinen maahanmuutto

  • SI: Temporary Work Agencies
  • PL: Member States' Approach Towards the Issue of Several Employers in the Context of Single Permit

Muut

  • FR: Legal Assistance in Detention Centres

 

EMN-tutkimus kolmansien maiden kansalaisten liikkumisesta EU:n sisällä - Suomen kansallinen raportti julkaistu

 

Tämän fokusoidun tutkimuksen tavoitteena on selvittää kolmansien maiden kansalaisten liikkumista EU-alueen sisällä sekä heitä koskevia säännöksiä ja käytänteitä. Toisesta EU-maasta Suomeen tulevien kolmansien maiden kansalaisten määrä on hyvin pieni verrattuna EU:n ulkopuolelta Suomeen tuleviin kolmansien maiden kansalaisten määrään. Tilastollisesti on vaikeaa seurata EU:n sisältä tulevien kolmansien maiden kansalaisten liikkumista ja sen syitä. Ainoa luotettava tietolähde on Tilastokeskuksen muuttoliiketilastot, jonka avulla määrän voi todentaa. Kaksikieliseen raporttiin (FI/EN) voi tutustua EMN-sivujen Raportit 2012-kohdassa.

 

EU:n sisäasioiden pääosaston (DG Home Affairs) uutisia

 

EU:n sisäasioiden pääosastolla on oma uutissivu, joka on hyödyllinen tietolähde komission maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden, mutta myös muiden sisäasioiden pääosaston toimialojen osalta. Sivu löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/index_en.htm#/c_

 

Hauskaa vappua toivottavat,

Kielo, Riikka, Berit ja Rafael