161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 5/2015 

   

  Uutiskirjeen otsikot

   

  • Uusin EU-vertailutieto
  • Kaksi EMN kansallista raporttia julkaisu
  • EMN-synteesiraportti julkaistu - Admitting third-country nationals for business purposes
  • Ennakkotiedote EMN kansallisesta seminaarista 1.10


   

  Uusin EU-vertailutieto


  EU-lainsaadäntö

  • FR: Interpretation of Article 11(1) of the Directive 2004/38/EC

  Kansainvälinen suojelu

  • LT: Fabricated cases in international protection procedures
  • BE: Subsequent asylum applications and re-opened cases

  Paluu

  • PL: Support to apprehended foreigners for whom detention is not applicable
  • FR: Removals by air of illegally staying third-country nationals

  Työperusteinen maahanmuutto

  • CZ: National criteria for employers of labour migrants from third countries

  Muut

  • UK: Skills surcharges
  • LU: Recognition of stateless persons


  Kaksi EMN kansallista raporttia julkaistu


  Kahden tämän vuoden EMN-tutkimuksen kansalliset raportit ovat julkaistu.

  Ensimmäisen aiheena on  Työvoimapulan ja työvoiman maahanmuuton tarpeen määrittäminen EU:ssa. Se käsittelee Suomen mekanismeja, joilla seurataan työmarkkinoita, mm. työvoimapulan määrittämiseen ja työvoiman tarpeen ennakointiin liittyen sekä valottaa mahdollisia työvoimapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan yhtymäkohtia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Suomessa ei seurata systemaattisesti maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia työvoimapulaan ja kansallisiin työmarkkinoihin. Alueellisia työlupalinjauksia laadittaessa otetaan kuitenkin huomioon, miten edellinen linjaus on toiminut. Tällä hetkellä kukin taho arvioi työperusteisen maahanmuuton vaikutuksia omissa siiloissaan, omien intressiensä mukaan. Käsitykset eroavat sen suhteen, onko työvoimapulaa vai ei ja mitkä ovat työvoiman maahanmuuton vaikutukset  

  Toisen tutkimuksen aiheena on Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen: kuinka tavoittaa laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa.  Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka oleskelevat maassa viranomaisten tietämättä. Suomen kansallisessa raportissa käydään läpi käytännöt Suomen osalta. Suomessa laittomasti ja viranomaisten tietämättä oleskelevien lukumäärä on suhteellisen pieni eikä tiedottamistoimia ole kohdistettu erityisesti tälle ryhmälle. Raportti on kuitenkin erityisen ajankohtainen Suomessa 1.7.2015 voimaan tulleen vapaaehtoista paluuta koskevan lakimuutoksen vuoksi, jota myös tässä raportissa käsitellään.

  Molemmat tutkimukset löytyvät verkkosivujemme uusimmat raportit-kohdasta.


  Uusi EMN-synteesiraportti julkaistu


  Vuoden 2014 EMN-tutkimuksen "Admitting third-country nationals for business purposes" synteesiraportti on julkaistu. Tutkimuksen kohteena ovat liiketoimintasyistä EU:hun tulevat maahanmuuttajat kolmansista maista. Tutkimuksen määritelmissä mainitaan kategoriat maahanmuuttajasijoittaja/-investoija, maahanmuuttajayrittäjät/yrityksen omistajat ja muut liiketoimintaperustein tulevat henkilöt. Tutkimus kartoittaa 24 EU-maan käytäntöjä maahantulon osalta näitä kategorioita koskien.

  Tämäkin tutkimus löytyy verkkosivujemme uusimmat raportit-kohdasta.


  Ennakkotiedote EMN kansallisesta seminaarista 1.10


  Vuoden 2015 kansallinen EMN-seminaari järjestetään Helsingissä 1.10. Teema/työnimi on Suomen houkuttelevuus ulkomaisten sijoittajien, yrittäjien ja korkeasti koulutettujen työperusteisten maahanmuuttajien kohteena. Seminaarin tarkoituksena on tarjota rautaisannos työ- ja elinkeinoperusteisesta maahanmuutosta, joka rakentuu kolmen EMN-tutkimuksen ympärille: "Attracting Highly-Qualfied Third-Country Nationals",  "Admitting third-country nationals for business purposes" ja "Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU". Seminaarin key note-puheen pitää Matt Hoskin (National Manager, Skills & Investments, Immigration New Zealand), joka vastaa Uudessa-Seelannissa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ja ulkomaisten sijoittajien ja investointien houkuttelemisesta. Lisätietoja seuraavissa uutiskirjeissä.


  Heinäkuun terveisin,

  Kielo, Berit, Jutta ja Rafael