161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 6/2013

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
  • EMN-synteesiraportti julkaistu suomeksi -Hyvät käytänteet laittoman maahanmuuton vähentämiseksi
  • Norjan Maahanmuuttoviraston tarjouskilpailukutsu

 

Uusimmat ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

Laiton maahanmuutto

  • NL: Criminal penalties for illegally entering/staying third country nationals
  • UK: Legal powers to revoke or confiscate the driving licenses of illegal immigrants

Pakolaisuus ja turvapaikka

  • SE: Allocation of refugees to municipalities

Paluu

  • LV: Return Directive Article 7(2) Extension of period for voluntary departure upon specific circumstances
  • LV: Return Directive Article 16(4) possibility of competent national, international and non-governmental organisations and bodies to visit detention facilities
  • SK:  Return Directive Article 2 para 2 a and b

Työperusteinen maahanmuutto

  • LT: Issuing EU Blue Cards to third country nationals

 

EMN-synteesiraportti julkaistu suomeksi: Hyvät käytänteet laittoman maahanmuuton vähentämiseksi

Synteesiraportti kokoaa yhteen laittoman maahanmuuton vähentämisen hyviä käytänteitä koskevaa Euroopan muuttoliikeverkoston tutkimusta varten laadittujen kansallisten raporttien tärkeimmät tulokset 22 jäsenvaltiosta sekä Norjasta.

Tutkimuksen erityisenä tavoitteena oli antaa poliittisille päättäjille ja käytännön toimijoille tietoa hyvistä käytänteistä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja oikeasuhteisiksi laittoman maahanmuuton torjunnassa. Lisäksi tavoitteena oli esitellä saatavilla olevia tilastotietoja ja jäsenvaltioiden käyttämiä tiedonkeruumenetelmiä laittomien maahanmuuttajien määrän arvioimiseksi.

Tutustu raporttiin Uusimmat raportit -osiossa.

 

Norjan Maahanmuuttovirasto julkaissut tarjouskilpailun liittyen lääketieteellisen iänmäärittämiseen

Norjan Maahanmuuttovirasto on julkaissut tarjouskilpailukutsun liittyen lääketieteellisen iänmäärittämiseen. Tarjouskilpailun taustalla omn kritiikki, jota on esitetty alaikäisille sekä nuorille aikuisille tehdyistä iänmäärittämisistä tapauksissa, joissa henkilön iän voidaan katsoa olevan korkeampi kuin ilmoitettu. Norjan Maahanmuuttovirasto kehittää parhaillaan iänmäärittämisen metodeja sekä perusteita ja tarjouskilpailun kautta tuettavien projektien on tarkoitus tukea tätä työtä.

Lisätietoja Norjan julkisia hankintoja koskevasta DOFFIN-tietokannasta tai Euroopan unionin TED-tietokannasta referenssinumerolla 298739. 

Deadline tarjousten toimittamiselle on 2.9.2013 12:00 CET. Tarjouksia toivotaan kaikista maista sekä erilaisilta osaamisaloilta.

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Helteisin kesäterveisin,

Kielo, Riikka, Berit ja Rafael