161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje huhtikuu 2017

EMN Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti sekä Maahanmuuton tunnusluvut 2016 julkaistuTurvapaikanhakijoiden määrä tyrehtyi viime vuonna, päätöksiä tehtiin ennätysmäärä


Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) tuore katsaus viime vuoden maahanmuutosta paljastaa, että turvapaikanhakijoiden määrä tippui noin kuudennekseen edellisvuodesta. Eniten kansainvälisen suojelun perusteella myönnettyjä oleskelulupia saivat irakilaiset.


Viime vuonna yhteensä 39 317 henkilölle myönnettiin ensimmäinen oleskelulupa tai heidän oleskelunsa Suomessa rekisteröitiin, käy ilmi EMN:n julkaisemista vuoden 2016 tilastokatsauksesta ja Suomen vuoden 2016 maahanmuutto- ja turvapaikkaraportista. Lukumäärä on edellisvuotta selvästi korkeampi: vuonna 2015 oleskeluluvan sai 33 568.


Vapaan liikkuvuuden perusteella Suomeen saapuneet EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä muodostivat neljäsosan kaikista Suomeen viime vuonna asettuneista ulkomaan kansalaisista. EU:n ulkopuolelta saapuneet saivat oleskeluluvan pitkälti samoin perustein kuin edellisvuonnakin. Yleisimpiä syitä olivat perheside (21 %), kansainvälinen suojelu (18 %), opiskelu (16 %) ja työnteko (15 %).


Merkittävin muutos tilastoissa koskee kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita, joiden määrä nelinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä näkyi myös siinä, että kaksi turvapaikanhakijamaata, Irak ja Afganistan, nousi yleisimpien lähtömaiden joukkoon ensimmäiselle ja kolmannelle sijalle. Aiempina vuosina kärkisijaa pitänyt Venäjän federaatio oli Irakin jälkeen toiseksi yleisin lähtömaa ensimmäisen oleskeluluvan saaneille.


Yli puolet turvapaikkapäätöksistä oli kielteisiä


Viime vuonna 5 651 henkilöä haki Suomesta kansainvälistä suojelua. Turvapaikanhakijoiden määrä väheni siten selvästi verrattuna edellisvuoteen, jolloin turvapaikkaa haki peräti 32 476 henkilöä. Viime vuoden suurimman hakijaryhmän muodostivat edelleen irakilaiset (1 247), seuraavana tulivat afganistanilaiset (757) ja syyrialaiset (602).


Vuoden 2015 poikkeuksellinen turvapaikanhakijamäärä näkyi viime vuonna piikkinä päätöstilastoissa: Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna ennätysmäärän eli 28 208 turvapaikkapäätöstä.


Hakijoista 27 prosenttia sai myönteisen oleskelulupapäätöksen. Kielteisten päätösten osuus kaikista päätöksistä oli 51 prosenttia.


14 prosentissa tapauksista hakija peruutti hakemuksensa tai katosi vastaanottokeskuksesta, jolloin tämän hakemus raukesi. 8 prosenttia hakemuksista jätettiin tutkimatta. Tutkimatta jättäminen tarkoittaa yleensä sitä, että henkilö on siirretty niin kutsutun Dublin-menettelyn perusteella siihen sopimusvaltioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.


EMN tuottaa Vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin, joka on ainoa maahanmuuttoasioiden kehityskulkuja kootusti esittävä dokumentti Suomessa. Myös vuosittain tehtävä EMN-tilastojulkaisu Maahanmuuton tunnusluvut on koostettu Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tilastoista. Yhdessä nämä kaksi julkaisua tarjoavat ainutlaatuisen katsauksen maahanmuuttoon Suomessa.


EMN lehdistötiedote - suomeksi

EMN pressmeddelande - på svenska

EMN press release - in EnglishAPR_2016Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti - Suomi 2016

Annual Report on Migration and Asylum - Finland 2016

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2016. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN)
Maahanmuuton tunnusluvut_2016Maahanmuuton tunnusluvut 2016

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN on julkaissut tilastokatsauksensa Maahanmuuton tunnusluvut 2016. Julkaisu kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta.


Tilastokatsaus on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi
Keväisin terveisin,

Kielo, Jutta, Johanna ja Rafael