161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje ja kansallisen seminaarin yhteenveto


Uutiskirjeen otsikot

 

 • Uusin EU-vertailutieto
 • EMN kansallinen seminaari 13.10 - yhteenveto ja esitykset
 • EMN - TEM kutsutyöpaja 14.10
 • EMN-synteesiraportti julkaistu
 • Ennakkotiedote - EMN-Euroopan parlamentin tiedotustoimiston seminaari 4.12


Uusin EMN-vertailutieto


EU-lainsäädäntö

 • SK: Interpretation of the Article 8 paragraph 2 of the Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 (recast Qualification Directive)

Kansainvälinen suojelu

 • DE: Allowances for Asylum Seekers
 • FI: Asylum Seekers from Iraq

Kotouttaminen

 • IE: Monitoring Report on Integration

Oleskelu

 • ES: Residence permits for British citizens who are not nationals of the UK
 • EE: Obligation for third-country nationals to register their absence from Member States (+ Norway)

Paluu

 • LT: Fit to Fly Declarations

Sääntöjen vastainen maahanmuutto

 • NO: Detection of misuse of EU/EFTA identity documents


Kansallisen EMN-seminaarin yhteenveto ja esitykset


13.10 järjestetyn kansallisen EMN-seminaarin - Miten maahanmuuttopolitiikalla tuetaan investoijien ja korkeasti koulutettujen houkuttelemista Suomeen - yhteenvedon ja esitykset löydät tästä linkistä.

EMN national seminar - Using migration policy to support the attraction of foreign investors and highly-qualified persons to Finland - held on the 13th of October.

You can find the summary and the presentations in English here.EMN-TEM - kutsutyöpaja - Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja maahanmuuttajat


Suomen EMN-yhteyspiste ja työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus järjestivät yhteisen työpajan 14.10. Se tarjosi täydellisen jatkumon edellisenä päivänä järjestettyyn kansalliseen EMN-seminaariin, joka käsitteli korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien houkuttelemista Suomeen. Työpaja oli asiantuntijoille tarkoitettu kutsuvierastilaisuus, jossa oli tarkoitus pohtia miten ulkomaiset osaajat voivat hyödyttää ja edistää elinkeino- ja innovaatiotoimintaa Suomessa. Työpajaan osallistui 60 asiantuntijaa valtiolta, kunnilta, yksityiseltä sektorilta sekä maahanmuuttajajärjestöistä. Matt Hoskin Uudesta-Seelannista esitteli heidän valitsemaansa lähestymistapaa ja sen lisäksi useat suomalaiset toimijat esittivät näkemyksiään miten Suomi voisi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien potentiaalia


EMN-synteesiraportti julkaistu - Dissemination of Information on Voluntary Return


Vuoden 2015 toisen fokusoidun tutkimuksen aiheena on vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta tiedottaminen laittomasti maassa oleskeleville henkilöille. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka oleskelevat maassa viranomaisten tietämättä. Synteesiraportti perustuu 24 maan kansallisiin raportteihin. Useimmat jäsenmaat tiedottavat vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta käyttäen monia eri kanavia mm. maahanmuuttajajärjestöjä.

Löydät raportin ja sen pohjalta tehdyn EMN Informin sivujemme Uusimmat raportit-kohdassa.


Ennakkotiedote - EMN-Euroopan parlamentin tiedotustoimiston seminaari 4.12


EMN järjestää yhdessä Euroopan parlamentin tiedotustoimiston kanssa neljännen kerran aamupäiväseminaarin ajankohtaisista muuttoliikeasioista Eurooppa-salissa Helsingissä perjantaina 4.12.

Seminaarin teemana on Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut -  muuttajat ja muutoksen haasteet

Välitämme kutsun ja ohjelman tilaisuuteen myöhemmin.


Marraskuisin terveisin,

Kielo, Berit, Suvi ja Rafael