EMN kansallinen seminaari 30.9.2016 

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluu  yhteenveto ja esitykset


Aloituskuva_Risikko


Seminaarin aiheena oli kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu. Koska paluuasiat ovat hyvin ajankohtaisia koko Euroopassa, EMN otti tämän yhdeksi tutkimusaiheekseen tänä vuonna. Vuonna 2015 EU-alueelle saapui yli 1,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa, joista vain osalle myönnetään kansainvälistä suojelua. Kielteisen päätöksen saaneet joutuvat palaamaan koti- tai lähtömaihinsa. Kaikkien intresseissä on, että paluuprosessi olisi mahdollisimman sujuva ja inhimillinen. EU:ssa vapaaehtoinen paluu nähdään ensisijaisena vaihtoehtona, mutta myös maasta poistaminen tulee kyseeseen, jos henkilö ei suostu palaamaan vapaaehtoisesti.

 

Seminaari järjestettiin Radisson Blu Royal hotellissa Helsingissä ja keräsi ennätysmäärän osallistujia, yli 150 henkilöä ja useita median edustajia.


Seminaarissa pidetyt esitykset löydät yhteenvedon jälkeen.

Tässä on linkki seminaarin palautelomakkeeseen.

Kiitos jos voit käyttää muutaman minuutin palautteen antamiseen, jotta voimme kehittää toimintaamme!

 

Kielo ja ministeri Risikko

Sisäministeri Paula Risikko ja EMN kansallinen koordinaattori Kielo Brewis


Seminaarin ohjelma


Puhujien esittelyt

 

Seminaarin avasi sisäministeri Paula Risikko, joka puheessaan korosti nimenomaan vapaaehtoisen paluun merkitystä ja totesi, että sekä Suomen hallitus että EU ovat panostaneet takaisinottoa koskevien EU-laajuisten ja kahdenvälisten takaisinottosopimusten ja yhteisymmärryspöytäkirjojen aikaansaamiseksi. Takaisinottosopimukset ovat keskeinen väline laittoman maahanmuuton torjunnassa. Alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävä yhteistyö on keskeistä paluiden toteutumisen kannalta. Ministeri Risikko mainitsi myös julkisuudessa käydyn keskustelun päätöksenteosta turvapaikka-asioissa sekä sen, että Maahanmuuttoviraston päätösten laatu on paineista huolimatta pysynyt korkeana. Tänä vuonna viraston turvapaikkapäätöksistä vain alle kaksi prosenttia (2 %) on kumoutunut hallinto-oikeuksissa laintulkinta- tai menettelyvirheen vuoksi.

 

Francesca Capano_ICFI

Francesca Capano ICFI

 

Seuraavaksi Francesca Capano EMN-palveluntarjoaja ICF Internationalista esitteli EMN-tutkimuksen ”Returning rejected asylum seekers - challenges and best practices” EU-jäsenvaltioiden ja Norjan tilannetta käsittelevän synteesiraportin alustavia tuloksia. Keskeisenä esiin nousevat asiat liittyvät kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun EU-maissa. Se asettaa paineita jäsenmaiden paluujärjestelmille ja nostaa esiin tarpeen löytää yhteisiä ratkaisuja.

 

Eugenio Ambrosi IOM

Eugenio Ambrosi IOM

 

Seminaarin key note-puheen piti Eugenio Ambrosi Kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestöstä (IOM). Hän toimii IOM:n Euroopan aluejohtajana ja hänen vastuualueellaan ovat Euroopan unioni, ETA-sekä NATO-maat.  Hänen alustuksensa taustoitti laajasti kansainvälistä muuttoliikettä, sen hallintaa ja paluun merkitystä osana sitä. Ambrosi totesi, että turvapaikanhakijoiden määrän kasvua Euroopassa v. 2015 ei voi kutsua kriisiksi. Esimerkiksi yksistään Keniassa oleskelevien pakolaisten määrä ylittää EU-alueelle viime vuonna saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrän. Ambrosin mukaan paluun merkitystä tulisi miettiä uudelleen, sillä ihmisiä on palautettu lähtömaihinsa vuosikymmenten ajan, mutta se ei ole lopettanut muuttoliikettä. Keskiöön nousee myös tilanne lähtömaissa: onko paluu realistinen vaihtoehto? Pystytäänkö lähdön ns. juurisyihin vaikuttamaan tehokkaammin? Tärkeää olisi myös kehittää laillisen maahanmuuton väyliä Eurooppaan. Ambrosin mukaan tästä on puhuttu paljon, mutta mitään ei ole tapahtunut. Pidemmällä aikavälillä Eurooppa tarvitsee maahanmuuttajia. Nyt turvapaikkaprosessia käytetään myös pelkästään paremman elämän etsimiseen, ilman varsinaista kansainvälisen suojelun tarvetta. Tämä kuormittaa järjestelmää ja laskee sen uskottavuutta kun vaihtoehtoisia tuloväyliä ei ole esim. niille heille jotka ensisijaisesti haluavat tulla työskentelemään Eurooppaan.

 


Arjen Leerkes_Erasmus University Rotterdam

Dr. Arjen Leerkes Erasmus University Rotterdam

 

Seuraavan puheenvuoron esitti Tri Arjen Leerkes Hollannista. Hän toimii apulaisprofessorina Rotterdamin Erasmus yliopistossa. Leerkes on tutkinut sääntöjen vastaisen maahanmuuton kriminalisontia ja sen vaihtoehtoja. Hänen tutkimuksensa tulokset osoittavat, että tehokkaan maahanmuuttopolitiikan on pohjauduttava oikeudenmukaisuuteen. Tämä koskee varsinkin paluuta. Palaajan täytyy pystyä luottamaan järjestelmään. Hollannissa on kokeiltu turvapaikanhakijoiden omista lähtömaista kotoisin olevia neuvonantajia, jotka neuvovat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita eri vaihtoehdoista, varsinkin vapaaehtoisesta paluusta.

 

Jan-Paul Brekke_ Social Research Institute Norja

Dr. Jan-Paul Brekke Social Research Institute

 

Lounaan jälkeen vuoroon oli Tri Jan-Paul Brekke Norjasta. Hän on tutkinut avustettua vapaaehtoista paluuta Norjassa ja haastatellut vapaaehtoisesti palaajia, sitä harkitsevia ja vapaaehtoisen paluun parissa työskenteleviä, muun muassa vastaanottokeskuksissa. Vapaaehtoisen paluun ohjelmilla on tutkimuksen mukaan ollut vaikutusta palaajien henkilökohtaiseen motivaatioon palata. Suoraa korrelaatiota ohjelmien tarjoamisen ja avustetusti vapaaehtoisesti palaavien määrän välillä ei voi näyttää toteen, mutta kun paluupäätös on tehty, rahallisella ja aineellisella tuella on palaajien mielestä tärkeä merkitys. Toisaalta kaikki eivät välttämättä halua korostaa rahallisen ja aineellisen tuen merkitystä paluussa, koska palaajat eivät ehkä halua myöntää vaihtaneensa haaveen turvapaikasta rahalliseen tai aineelliseen avustukseen. Vastaanottokeskusten henkilökunnan mielestä poliisin näkyvä toiminta maasta poistamisen täytäntöönpanossa, ns. pakkopalautuksissa on tärkeää, koska se lisää henkilöiden motivaatiota palata vapaaehtoisesti. 

 

Wim Cruysberghs

Wim Cruysberghs EURLO

 

Seuraava esitys käsitteli eurooppalaista käytännön yhteistyötä paluuasioissa. Sen piti Wim Cruysberghs Belgiasta, joka toimii kansainvälisenä projektipäällikkönä EURLO (European Return Liason Officers) verkostossa. Cruysberghsin mukaan on erittäin tärkeää, että viranomaisyhteistyö kansallisella tasolla eri paluutoimijoiden välillä on hyvin koordinoitu. Yhteistyötä tarvitaan hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä ratkottaessa paluuseen liittyviä ongelmia, jotka ovat samankaltaisia eri EU-jäsenmaissa. Käytännön yhteistyötä harjoitetaan niin vapaaehtoisen paluun, pakkopaluun sekä uudelleenkotoutumisen saralla. Tätä varten on kehitetty eri EU-yhteistyöprojekteja. EMN-verkoston Return Experts’ Group (REG) kokoaa yhteen EU-jäsenmaiden paluuasiantuntijat sekä seuraa ja koordinoi eri EU-projekteja paluun saralla.

 

Anne Dussart

Anne Dussart Caritas International

 

Viimeisen esityksen seminaarissa piti Anne Dussart CARITAS International-järjestöstä. Hän kertoi koulutusohjelmasta, jonka CARITAS on kehittänyt haavoittuvien ryhmien palauttamiseen liittyen. Haavoittuvat ryhmät (naiset, lapset, vanhukset, sairauksista ja riippuvuuksista kärsivät) vaativat erityishuomiota paluussa ja uudelleenkotoutumisessa.   

 

Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu

 

EMN-seminaarin päätti paneelikeskustelu, jossa suomalaiset toimijat ruotivat paluuasioita toimittaja Kirsi Heikelin (YLE) johdolla. Paneeliin osallistui eri viranomaisten ja järjestöjen asiantuntijoita ja siinä kuultiin erityisvieraana myös Irakista Saddam Husseinin hallintoa paennutta toimittajana ja kirjailijana työskentelevää Yousif Haddadia. Keskustelussa kävi selvästi ilmi, että paluu herättää suuria tunteita puolesta ja vastaan. Miksi pitää palata/palauttaa kun tilanne lähtömaissa on epävakaa? Toisaalta miksi ei pitäisi palata/palauttaa jos lailliselle oleskelulle Suomessa ei ole perusteita? Uskottava turvapaikkajärjestelmä vaatii toimivan paluujärjestelmän, mutta varsinkin Kaisa Väkiparta Suomen pakolaisavusta ja Marja-Liisa Laihia Kirkkohallituksesta totesivat että paluun tulisi todella olla oikeasti vapaaehtoinen ja lähtömaissa oltava uskottavat mahdollisuudet normaaliin elämään.

 

Seminaariyleisöä

 Seminaariyleisöä

Seminaarivideot


Seminaarin aamupäiväosuus

https://youtu.be/YahmTFtThV4

Seminaarin iltapäiväosuus

https://youtu.be/cBNN3oEhkCA

Seminaarin paneelikeskustelu

https://youtu.be/gWkhxq-Sjuk

 

Seminaarissa pidetyt esitykset