EMN-Ajankohtaista

Ajankohtaista

1.6.2018 9.00

EMN: Suomeen myönnettyjen oleskelulupien kokonaismäärä laski vuonna 2017


Euroopan muuttoliikeverkosto EMN:n tuoreiden katsausten mukaan erityisesti kansainvälisen suojelun perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrä laski vuonna 2017 edellisvuodesta. Sen sijaan perhe- ja työperusteinen maahanmuutto lisääntyivät.


Viime vuonna yhteensä 33 674 henkilölle myönnettiin ensimmäinen oleskelulupa tai heidän oleskelunsa Suomessa rekisteröitiin, käy ilmi EMN:n julkaisemista vuoden 2017 tilastokatsauksesta sekä maahanmuutto- ja turvapaikkaraportista. Lukumäärä laski edellisvuodesta noin 6 000 henkilön verran.


Perhesyistä EU:n ulkopuolelta Suomeen muuttavat muodostivat suurimman ryhmän (27%). EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinnit muodostivat toiseksi suurimman ryhmän (23%). Seuraavaksi yleisimmät perusteet oleskeluluvan myöntämiselle olivat työnteko (20 %), opiskelu (15 %) ja kansainvälinen suojelu (13%).

– Perhe- ja työperusteinen maahanmuutto ovat selvässä kasvussa, toteaa EMN-verkoston ylitarkastaja Rafael Bärlund.


Kansainvälistä suojelua saaneiden määrä laski kahdella ja puolella tuhannella vuonna 2017. Myös Suomeen vuoden aikana saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä väheni selvästi.

- Viime vuonna tehtyjen turvapaikkahakemusten määrä (5 046) pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Tämä ei kuitenkaan kerro Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden todellista määrää, sillä vuoden 2017 hakemuksista yli kolmannes oli kielteisen päätöksen hakemukseensa saaneiden turvapaikanhakijoiden tekemiä uusintahakemuksia, kertoo EMN-verkoston ylitarkastaja Jutta Saastamoinen.


Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä nousi uuteen ennätykseen: 12 600 henkilöä. Kasvua oli lähes 3 000 henkilöä verrattuna edellisvuoteen.


Tuoretta tietoa Suomesta ja koko EU:sta vuosittain

Euroopan muuttoliikeverkoston Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti kokoaa keskeiset kehityskulut yksiin kansiin. Lisäksi tilastojulkaisu Maahanmuuton tunnusluvut tarjoaa kattavasti vuotuiset maahanmuuttotilastot Suomesta. EMN-verkosto tuottaa myös vertailuraportin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kehityksestä koko EU:ssa. Yhdessä nämä kolme julkaisua tarjoavat ainutlaatuisen katsauksen maahanmuuttoon Suomessa ja Euroopan unionissa.


Linkit tutkimuksiin:

Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti - Suomi 2017

http://www.emn.fi/files/1812/Maahanmuutto_ja_turvapaikka_FI_EN_SCREEN.pdf

Maahanmuuton tunnusluvut 2017

http://www.emn.fi/files/1814/Maahanmuuton_tunnusluvut_2017_FI_SCREEN2.pdf

Annual Report on Migration and Asylum 2017

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_arm2017_synthesis_report_final_en.pdf


Mediatiedote pdf

Pressmeddelande pdf

Media release pdf


Palaa otsikoihin