161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN-uutiskirje 3/2018

EMN Inform - Safe Countries of Origin on julkaistu


Uutiskirjeen otsikot


 • Uusin EU-vertailutieto
 • EMN Inform - Safe countries of origin julkaistu
 • Nordic-Baltic Migration Conference 2018 - konferenssin anti
 • Hyödyllistä uutta luettavaa


Uusin EU-vertailutieto


EU-lainsäädäntö

 • DE: Ad-Hoc Query on AHQ on Time Limit to reopen Applications (Directive 2013/32/EU)


Kotouttaminen

 • IT: Unaccompanied Minors – “Volunteer Tutor/Guardian”
 • IT: Unaccompanied Minors – “Social Folder”


Oleskelu

 • EL: National residence permits to third country nationals who are holders of passports issued by Hong Kong or Macao


Muut

 • EE: Facilitations and/or restrictions for entry of TCNs from specific regions/countries
 • NO: Use of Cloud Services for Processing Personal Data in Immigration Cases
 • FI: Service design/innovation/design thinking best practices within immigration services in Europe
 • BE: Entering of alerts in SIS for reasons of public order (article 24, §§ 1 and 2 of SIS II Regulation)EMN Inform - Safe countries of origin julkaistu


Tämä EMN Inform esittelee jäsenmaiden käytäntöjä turvallisiin alkuperämaihin liittyen. Joissakin jäsenmaissa on otettu käyttöön turvallisten alkuperämaiden listaukset. Käytäntö yleistyi vuoden 2015 suurten turvapaikanhakijamäärien yhteydessä, jotta turvapaikanhakijat ns. turvallisiksi luokitelluista alkuperämaista voidaan eriyttää kriisi- ja konfliktimaista tulleista hakijoista. EMN Informissa tarkastellaan turvapaikkaprosessin sekä vastaanotto- ja paluukäytänteiden eroja näiden kahden hakijaryhmän välillä. Voit tutustua Informiin tästä tai alla olevasta kuvakkeesta.

Inform_Safe countries of origin
Nordic-Baltic Migration Conference 2018 - konferenssin anti


Pohjoismaiden Ministerineuvoston Viron toimiston ja Tarton yliopiston yhteinen seminaari, Nordic-Baltic Migration Conference, järjestettiin 22.3.2018 Kumun taidemuseossa Tallinnassa. Jo kuudetta kertaa järjestettävän tilaisuuden kumppaneina toimivat tänä vuonna Viron sisäministeriö sekä Tallinnan yliopistolla toimiva Euroopan Muuttoliikeverkoston Viron yhteyspiste. Työperäinen maahanmuutto on useita vuosia ollut seminaarin keskeisenä aiheena. Tällä kertaa tarkasteltavana oli Viron maahanmuuttopolitiikan muutoksen sekä uusien maahantulijoiden työmarkkinoille integroituminen. Viron maahanmuuttopolitiikkaa sekä suhdetta maahanmuuttoon käsittelivät puheissaan muun muassa Viron sisäministeri Andres Anvelt, Tarton yliopiston yhteiskuntatieteiden professori Raul Eamets. Viro on vähitellen muuttunut siirtolaisia tuottavasta maasta maahanmuuttajien kohdemaaksi. Virolla, kuten Suomellakin haasteena on osaavan työvoiman tarve. Kotoutumisesta Virossa vastaa Kulttuuriministeriö, jolla on vireillä monia uusia hankkeita. Pohjoismaisia esimerkkejä maahanmuuttajien pääsystä työmarkkinoille esittelivät muun muassa Uppsalan yliopiston taloustieteen professori Olof Åslund, Pohjoismaiden Ministerineuvoston perustaman tutkimuskeskus Nordregion tutkija Hjördís Rut Sigurjónsdóttir sekä Matti Sarvimäki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Tilaisuudessa esiteltiin myös Euroopan Muuttoliikeverkoston vuonna 2017 julkaiseman kolmannen maan kansalaisten laitonta työntekoa koskevan raportin tuloksia. Laittoman työnteon haasteista keskustelivat ILO:n edustaja Christiane Kuptsch, OECD:n Jonathan Chaloff sekä Liis Valk Viron Poliisi- ja rajavartiolaitokselta.

Lisätietoa konferenssista sekä videotallenne ja esitykset linkistä:

https://www.norden.ee/en/regional-cooperation/population-development/migration-conference-2018


Hyödyllistä uutta luettavaa


Maahanmuuttokirjaston tuorein kooste kiinnostavista verkkojulkaisuista.

Linkki Maahanmuuttokirjaston sivuille


Orastavan kevään terveisin,

Kielo, Jutta, Johanna ja Rafael