161214-Uutiskirje-banner2
 

Faktat puhuvat? Eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka mediassa

EMN ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston järjestämä tilaisuus Helsingissä 5.12.2014

 

EMN2

EMN-verkoston Suomen yhteyspiste ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto järjestivät kolmannen kerran yhteistilaisuuden, jonka teemana oli tänä vuonna maahanmuutosta käytävä keskustelu mediassa.

 

Tilaisuus keräsi yli satapäisen yleisön Eurooppasaliin Helsingissä.

 

Aluksi ylitarkastaja Rafael Bärlund (EMN) taustoitti keskustelua esittelemällä Eurostatin tilastoja maahanmuuton lukumääristä EU:hun ja Suomeen vuonna 2013. Ylitarkastaja Jutta Saastamoinen (EMN) esitteli EMN-verkoston toimintaa, keskittyen erityisesti vuosittaiseen turvapaikka- ja maahanmuuttopoliittiseen raporttiin. Se kokoaa yhteen kaikki merkittävät tapahtumat ja kehityskulut tällä saralla Suomessa kyseisenä vuonna.

WP 20141205 010
Tutkija Matti Välimäki

Seuraavan asiantuntijapuheenvuoron piti tutkija Matti Välimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta, Turun yliopistosta. Hänen esityksensä otsikkona oli ulkomaalaispolitiikka mediassa ja vaalikeskustelussa. 1960-70-luvuilla keskusteltiin vielä maastamuutosta, mutta 1980-luvun lopulla maahanmuuttokeskustelu alkoi nostaa päätään Suomessa. Ensimmäinen ulkomaalaislaki astui voimaan 1983 ja Harri Holkerin hallitusohjelmaan kirjattiin ensimmäisen kerran pakolaispolitiikka vuonna 1987. Pääosin Välimäki keskittyi kuitenkin v. 2011 eduskuntavaalien ja v. 2014 eurovaalien yhteydessä esiin nousseisiin teemoihin suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. Yhden puolueen, perussuomalaisten, nousu Suomen politiikan merkittäväksi toimijaksi v. 2011 eduskuntavaalien alla ja sen jälkeen nosti lopullisesti maahanmuuttokeskustelun näkyväksi aiheeksi mediassa. Keskustelu on sisältänyt paljon vastakkainasetteluja eri aiheista mm. turvapaikkapolitiikkaan, työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyen. Välimäki pohti myös median roolia keskustelussa, varsinkin faktojen tarkistamisessa ja poliitikkojen haastamisessa tässä asiassa.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen seurasi paneelikeskustelu johon osallistuivat:   

Euroopan parlamentin jäsenet Jussi Halla-aho (PS) ja Liisa Jaakonsaari (SDP) 

Toimittaja Reeta Salminen, YLE

Päätoimittaja Abdi Musse Mohamud, Suomen Somali TV 

Tiedottaja Maria Swanljung, Vähemmistövaltuutetun toimisto

Tutkija Matti Välimäki, eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto

Keskustelun moderaattorina toimi MTV3:n toimittaja Anne Sjöholm.

WP 20141205 011
Paneelikeskustelu

Jokainen panelisti sai aluksi kertoa oman näkemyksensä maahanmuutosta ja siitä käytävästä keskustelusta. Selvää vastakkainasettelua oli heti nähtävissä Euroopan parlamentin jäsenten välillä; Jussi Halla-aho ja Jaakonsaari ovat hyvin eri linjoilla siitä, miten EU:n maahanmuuttopolitiikkaa tulisi kehittää; Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun toimistosta sekä Abdi Musse Mohamud Suomen Somali TV:stä korostivat termien merkitystä keskustelussa, niillä voi olla hyvin leimaava ja mielikuvia ohjaava vaikutus. Toimittaja Reeta Salminen totesi, ettei YLE:llä ole omaa agendaa maahanmuuttokeskustelussa ja että on vaikeaa saada esiin maahanmuuttajien omia näkemyksiä mediassa, koska haastatteluihin suostuvia ei ole helppoa löytää.

Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että keskustelun pitää perustua faktoihin. Eri näkökantoja tulee käsitellä tasapuolisesti ja medialla on rooli siinä mitä nostetaan esiin ja miten. Median tehtävänä on myös pyrkiä tarkistamaan ja kyseenalaistamaan faktoina esitettyjä asioita.

Suomen EMN-yhteyspisteen koordinaattori Kielo Brewis käsitteli tilaisuuden yhteenvedossa Suomessa käytävän maahanmuuttokeskustelun luonnetta vertaamalla sitä teini-ikäiseen, sillä Suomen ensimmäinen maahanmuuttopoliittinen ohjelma julkaistiin vuonna 1997, eli 17 vuotta sitten. Keskustelusta puuttuu vielä iän tuomaa kypsyyttä, mutta se on aktiivista, vaikkakin vellovaa. EMN pyrkii tuomaan keskusteluun faktoja, esim. omien tutkimustensa sekä tilastojen kautta. Tärkeintä on, että kaikki osapuolet pyrkisivät avoimeen ja kiihkottomaan keskusteluun maahanmuutosta ja maahanmuuttajista, joista on tullut osa arkipäivää myös Suomessa. 

 

Esitykset:

Rafael Bärlund ja Jutta Saastamoinen EMN: Tutkittu tieto EU:n ja jäsenvaltioiden päätöksenteon tukena 

Matti Välimäki Turun yliopisto: Ulkomaalaispolitiikka mediassa ja vaalikeskustelussa

 

Monitori-verkkolehden artikkeli tilaisuudesta:

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/monitori-lehti/1/0/eurooppalainen_maahanmuuttopolitiikka_nakyy_mediassa_usein_vastakkainasettelujen_kautta_57195

 

 

EMN1