EMN-Ajankohtaista

Ajankohtaista

9.8.2018 10.34

Helsingin kaupunginkanslian tuore haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen

Helsingin kaupunginkanslian tuoreessa haastattelututkimuksessa on selvitetty eri kulttuuritaustoista saapuneiden maahanmuuttajien taloudellista sopeutumista Suomeen sekä työnteon merkitystä heidän hyvinvoinnilleen. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu haastateltujen maahanmuuttajien työllisyyspolkuja ja uuteen maahan sopeutumista laajemminkin.

Helsingin kaupunginkanslian maahanmuuttajien työmarkkinapolkututkimukseen haastateltiin yhteensä 41:tä eri kulttuuritaustoista Suomeen muuttanutta maahanmuuttajaa, jotka asuivat haastatteluhetkellä Helsingissä ja Turussa ja joilla oli kokemusta työnhausta ja/tai työskentelystä Suomessa.

Haastatellut jaettiin kolmeen ryhmään heidän työmarkkina-asemansa perusteella: työlliset, työttömät ja vajaatyölliset, eli ne, jotka eivät tutkimushetkellä olleet kokoaikaisessa tai osaamistaan vastaavassa palkkatyössä. Huomionarvoista on, että systemaattisia tutkimuksia vajaatyöllisyyden hyvinvointivaikutuksista on tehty aiemmin vain vähän.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Polkuja työhön -hanketta.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin tästä.


Palaa otsikoihin