EMN-Ajankohtaista

Ajankohtaista

8.8.2018 16.25

Itävallan Integration Report 2017 julkaistu

2018 julkaistu raportti käsittelee kattavasti Itävallan kotouttamistoimia. Raportin mukaan onnistuneessa kotouttamispolitiikassa Itävallan pitäisi rakentaa pohja paikallisten ja maahanmuuttajien yhteiselolle. Itävallassa integraation onnistumisen kannalta tärkeisiin arvoihin luetaan uskollisuus Itävallalle, sukupuolten välinen tasa-arvo, demokraattisten periaatteiden huomioiminen, uskonnollinen pluralismi ja valtion ja kirkon ero.

Viime vuosien maahanmuuttopaineesta huolimatta Itävallan pitäisi raportin mukaan kiinnittää jatkossa huomiota myös EU:n ja kolmansien valtioiden kansalaisten integroimiseen. Varsinkin EU:n ulkopuolelta tuleva vierastyövoima on ollut alun perin kotouttamistoimien kohteena, mutta muuttoliiketilanteen vaikeuduttua he ovat jääneet taka-alalle. Useilla EU-maahanmuuttajilla on edessään samankaltaisia haasteita kuin muillakin maahanmuuttajilla. Haasteista suurimpana voidaan pitää saksan kielen taidon puuttumista. 

Integraatioraportti tuo esiin, että vierastyöläisetkin kohtaavat edelleen integraatiohaasteita. Vaikka monet heistä ovat asuneet maassa jo kauan, kaikki eivät ole rakenteellisesti ja emotionaalisesti integroituneet maahan niin hyvin kuin mahdollista. Raportissa esitetään tärkeimmän integraatiovaiheen olevan tarpeellisen koulutuksen takaaminen. Tunnetasolla integraatiota taas parantaa kielen taito, ystävyyssuhteet paikallisten kanssa, työllistyminen, koulutus ja positiivinen tunnelataus heidän oman yhteisönsä ja paikallisen väestön kesken.

Tutustu raporttiin tarkemmin tästä.


Palaa otsikoihin