EMN Kansallinen seminaari 19.10.2012

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto

 

Tämänvuotinen kansallinen seminaari järjestettiin Eurooppasalissa Helsingissä ja ohjelma keskittyi   kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoon. Seminaariin osallistui yli 60 henkilöä ja osallistuijien ensikommenttien perusteella puolipäiväinen teemaseminaari sai hyvän vastaanoton.

 

Tilaisuus alkoi lounastarjoilulla, jonka jälkeen EMN-tulosalueen johtaja Riikka Asa lausui seminaarin avaussanat ja kertoi verkoston toimintaan liittyviä ajankohtaisasioita. Ylitarkastaja Rafael Bärlund esitteli ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle Suomen EMN-yhteyspisteen uuden infoanimaation, joka kertoo EMN-verkoston toiminnasta.

 

Sen jälkeen oli seminaarin pääpuhujan, Dr.Terri Kim'n, vuoro. Hänen esityksensä otsikkona oli "Transnational Academic Mobility, Internationalisation and Interculturality in Higher Education". Hän taustoitti aihepiiriä globaalitasolla, mutta myös Iso-Britannian näkökulmasta, missä hän on toiminut tutkijana Brunelin yliopistossa.

 

IMG 5788
Seminaarin pääpuhuja Dr. Terri Kim

Globaalitasolla akateeminen liikkuvuus opiskelijoiden ja tutkijoiden osalta on kovassa kasvussa. Tähän on monia syitä: mm. maantieteelliset osaamiskeskittymät, valtioiden ja ylivaltiollisten elinten (pääasiassa EU:n) strategiat, globaali talous ja korkeakoulutuksen kaupallistuminen, sekä opiskelijoiden oma halu saada kansainvälistä kokemusta.  

Moneen muuhun EU-jäsenvaltioon verrattuna tilanne Iso-Britanniassa on hieman erilainen; siellä valtio haluaa rajoittaa nettomaahanmuuttoa ja tämä koskee myös kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Useassa muussa maassa opiskelijoita yritetään houkutella eri keinoin, mm. helpottamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille valmistuttuaan. Terri Kim on myös tutkinut akateemista liikkuvuutta kulttuurienvälisen tai kulttuurien sisäisen vuorovaikutuksen kautta. Yliopistoista muodostuu paikkoja jossa toiseuden kohtaaminen on jokapäiväistä ja tällä on ennennäkemättömiä vaikutuksia tietojen vaihdolle ja uuden tiedon muodostamiselle.

 

Dr. Terri Kim'n esitys

 

 

 

 

 

 

David Hoffmann Jyväskylän yliopistosta ja Fred Dervin Helsingin yliopistosta pitivät kommenttipuheenvuorot, jossa he peilasivat Terri Kim'n esitystä omien näkemystensä kautta myös Suomen tasolla. David Hoffmann painotti erityisesti niitä haasteita, joita Suomella maahanmuuttajataustaisten henkilöiden saamiseksi korkeakoulutuksen piiriin. Hänen mielestään ei tulisi pelkästään keskittyä houkuttelemaan kansainvälisiä opiskelijoita Suomeen, vaan myös huolehtia siitä, että jo maassa asuvia maahanmuuttajia kannustettaisiin paremmin korkeakouluopintojen pariin.

 

Fred Dervin oli samaa mieltä David Hoffmannin kanssa ja jatkoi painottamalla kulttuurienvälisen kohtaamisen tärkeyttä. Hän kiinnitti huomiota siihen, että usein on tarvetta koulutukselle ja ymmärtämisen kehittämiselle, jotta erilaisuutta pystyttäisiin paremmin hyödyntämään ei vain akateemisessa maailmassa, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa.

 

Fred Dervinin esitys

 

IMG 5819
Ylitarkastaja Berit Kiuru

Kahvitauon jälkeinen toinen sessio alkoi EMN-tulosalueen ylitarkastaja Berit Kiurun esityksellä. Hän esitteli Suomen kansallista raporttia tämän vuoden EMN-teematutkimuksesta joka käsittelee kolmansista maista tulevien kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa EU-jäsenmaihin.     

 

Berit Kiurun esitys

Yhteenveto raportista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arja Majakulma ja Yuzhuo Cai pitivät Beritin jälkeen yhteisen esityksen, johon oli koottu yhteen kahden eri tutkimuksen tuloksia kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä Suomessa valmistumisen jälkeen. Arja Majankulma on osaltaan tutkinut työllistymistä ammattikorkeakouluista valmistuneiden kansainvälisten opiskelijoiden osalta ja Yuzhuo Cai on ollut mukana Valoa-hankkeessa, jonka yhtenä osa-alueena oli kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen karttoittaminen. Molempien tutkimusten tulokset ovat samansuuntaiset, niiden mukaan kansainväliset opiskelijat työllistyvät odotettua paremmin Suomessa, mutta kehitettävää riittää esim. suomen- tai ruotsinkielen koulutuksen järjestämisessä, neuvontapalveluissa sekä oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistämisessä.

 

Arja Majakulman ja Yuzhuo Cain esitys

 

Seuraavaksi puheenvuoron piti Opetus- ja kulttuuriministeriön(OKM) ylitarkastaja Kaisu-Maria Piiroinen. Hänen esityksensä käsitteli politiikka- sekä strategiatason näkemyksiä siitä, miten korkeakoulujen kansainvälistymistä  ohjataan ja kehitetään tulevien vuosien aikana. Myös korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian seuranta on tärkeä osa OKM:n työtä tällä saralla.

 

Kaisu-Maria Piiroisen esitys

 

Seminaarin viimeisen esityksen piti suunnittelija Ruslan Haarala Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolta. Hän käsitteli päivän aihetta pääkaupunkiseudun näkökulmasta ja korosti yhteistyön tarvetta oppilaitosten ja julkisen sektorin välillä, jotta kotoutumistoimenpiteita voitaisiin kohdentaa paremmin ja siten olisivat mahdollisimman tehokkaita.

 

Ruslan Haaralan esitys

 

IMG 5811
Fred Dervin, David Hoffman ja Terri Kim
 

Seminaariosallistujat olivat aktiivisia niin taukojen kuin myös seminaarin aikana, keskustelu kävi vilkkaana ja esiintyjät saivat vastailla moniin kysymyksiin. Saamamme palautteen perusteella keskustelulle olisi voinut olla vieläkin enemmän aikaa, mutta muuten puolipäiväinen teemaseminaari on saanut hyvän vastaanoton osallistujilta.