Euroopan muuttoliikerkoston V kansallinen seminaari

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto

19 lokakuuta 2012

Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki

 

 

Ohjelma

 

11.00-12.00                Ilmoittautuminen ja lounastarjoilu

 

12.00 -12.15               Seminaarin avaus EMN Suomi

 

Sessio I

 

12.15-13.00               Key note: Dr.Terri Kim: Transnational Academic Mobility, Internationalisation and

                              Interculturality in Higher Education

 

13.00-13.30               Kommenttipuheenvuorot: David Hoffman (JYY) ja Fred Dervin (HY)

 

13.30-13.45               Keskustelua ja kysymyksiä

 

 

13.45-14.15   Kahvitauko

 

Sessio II

 

14.15-14.45               Berit Kiuru: Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Suomen näkökulmasta

 

14.45-15.15               Arja Majakulma ja Yuzhuo Cai/Valoa Hanke: Kansainvälisten opiskelijoiden

                              työllistyminen

 

15.15-15.45               Kaisu-Maria Piiroinen: Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro

                              Ruslan Haarala: Kansainväliset opiskelijat Helsingin kaupungin näkökulmasta

                              

15.45-16.00               Keskustelua ja kysymyksiä

 

16.00                       Seminaarin päätössanat

 

Seminaarin ensimmäisen osion esitykset ovat englanniksi (ei tulkkausta suomeksi).

 

Dr. Terri Kim: Brunel University, Iso-Britannia. Terri Kim on tutkinut kansainvälistä akateemista liikkuvuutta, toiminut mm. UNESCO:n ja OECD:n konsullttina ja on kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja akateemisen liikkuvuuden asiantuntija. Alla olevasta linkistä löydät lisätietoa hänen tutkimusaiheista ja julkaisuista. http://www.brunel.ac.uk/sse/education/staff/dr-terri-kim

 

Prof. Fred Dervin: Helsingin yliopisto. Fred Dervin on monikulttuurisen kasvatuksen professori ja soveltavan kielitieteen dosentti Helsingin yliopistossa, kulttuurienvälisen viestinnän ja kasvatuksen dosentti Turun yliopistossa sekä sosiologian dosentti (erikoisalana monikulttuurisuus) Itä-Suomen yliopistossa. Hän on julkaissut useita kansainvälisiä tutkimuksia kulttuurienvälisyydestä erilaisissa konteksteissa: akateeminen liikkuvuus, kielten opetus ja oppiminen, siirtolaisuus, uudet teknologiat. Lisätietoa: http://blogs.helsinki.fi/dervin/suomeksi/ 

 

David Hoffman, Senior Researcher, Ph.D: Jyväskylän yliopisto. David Hoffman toimii tutkijana Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hänen tutkimusintresseinä ovat mm. akateemisen liikkuvuuden mallit, kansainvälinen muuttoliike ja etniset suhteet, kulttuurienvälinen viestintä ja korkeakoulutuksen kansainvälistymisstragiat. Lisätietoa:  http://ktl.jyu.fi/ktl/henkilosto/david_hoffman 

 

Berit Kiuru, ylitarkastaja, Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto. Berit Kiuru on kirjoittanut tämänvuotisen EMN-teematutkimuksen Suomen kansallisen raportin kansainvälisistä opiskelijoista. Hänen oma, laaja työkokemuksensa maahanmuuttohallinnon eri osa-alueilta yhdistettynä asiantuntijahaastatteluihin on mahdollistanut kattavan kansallisen raportin työstämisen. 

 

Arja Majakulma: kansainvälisen toiminnan johtaja, Laurea ammattikorkeakoulu. Arja Majakulma on tutkinut Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista Suomen työelämään ja esittelee tutkimustaan yhdessä Valoa-hankkeen tutkijan Yuzhuo Cain kanssa.

Valoa-hankkeen tarkoituksena on ollut edistää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomessa ja Yuzhuo Cai esittelee hankkeen puitteissa tehtyä selvitystä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä. Lisätietoa Valoa-hankkeesta: http://www.valoa-hanke.fi/ 

 

Kaisu-Maria Piiroinen: ylitarkastaja, Opetus- js kulttuuriministeriö

 

Ruslan Haarala: suunnittelija, Henkilöstökeskus, Maahanmuutto-osasto, Helsingin kaupunki.