NMRC - ETMU Days 13-15.8 2012 Turussa

 

Suomen EMN-yhteyspiste osallistui Turussa järjestettyyn yhteiskonferenssiin joka yhdisti Nordic Migration Research Conference:n(NMRC) sekä ETMU-päivät. NMRC järjestetään joka toinen vuosi ja se kokoaa yhteen muuttoliikealan tutkijoita kaikista pohjoismaista. ETMU-päivät ovat merkittävin Suomessa järjestettävä tapahtuma tämän alan tutkijoille.

 

Konferenssin plenaarisessioiden puhujiksi oli kutsuttu alansa huippuasiantuntijoita niin pohjoismaista kuin myös kauempaakin. Esimerkkeinä mainittakoon mm. prof. Jeffrey Alexander Yalen yliopistosta Yhdysvalloista, prof. Leo Lucassen Leidenin yliopistosta Hollannista sekä Prof. Carl-Ulrik Schierup Linköpingin yliopistosta Ruotsista.   

 

Noin 250 henkilöä osallistui konferenssiin joka sisälsi kuusi plenaarisessiota sekä yli 100 workshopia. Suomen EMN-yhteyspiste järjesti oman workshopin kansainvälisiin opiskelijoihin liittyen missä ylitarkastaja Berit Kiuru esitteli EMN-teematutkimuksen alustavia tuloksia ja Arja Majakulma, joka toimii Laurea ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan johtajana, esitteli omaa tutkimustaan, joka käsitteli Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainv. AMK-opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Kolmantena esityksenä workshopissa kuultiin Dr. Zerrin Tandoganin(Bilkentin yliopisto, Ankara) ajatuksia Turkkiin suuntautuvasta kv-opiskelijaliikkuvuudesta.

 

Kokonaisuutena konferenssi oli erittäin mielenkiintoinen ja vaikka EMN-verkoston tehtävänä ei ole suorittaa akateemista primääritutkimusta, konferenssissä kuullut esitykset auttavat taustoittamaan omaa työtä verkoston piirissä niin kansallisella kuin myös EU-tasolla.

 

Konferenssin abstraktikoosteeseen kannattaa tutustua, siitä löytyvät kaikkien plenaarisessioiden ja workshopien teemat ja taustat. http://www.etmu.fi/etmudays/nmrc2012/abstracts.pdf