Euroopan muuttoliikeverkoston VII kansallinen seminaari 

Fokuksessa ihmisarvoinen paluu ja vaihtoehdot säilöönotolle

5.6.2014

Best Western Premier Hotel Katajanokka Helsinki

 

Ohjelma

 

09:00                  Ilmoittautuminen ja aamiainen

 

09:30                  Tervetulotoivotus Kielo Brewis, kansallinen koordinaattori,

                         Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN)       

                         Seminaarin avaussanat: Päivi Nerg, kansliapäällikkö, Sisäministeriö

 

09:45                  Keynote puhe: Curbing Irregular Migration, and Managing Return and Detention in

                         Compliance with Fundamental Rights 

                         Ann-Charlotte Nygård, Euroopan perusoikeusvirasto (FRA)

 

10:15                  EMN-tutkimukset: Säilöönotto ja vaihtoehdot säilöönotolle sekä 

                         Laittomasti maassa oleskelevien palauttaminen

                         - Detention and Alternatives to Detention, Saksan EMN-yhteyspiste Janne Grote

                         - Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants, Puolan EMN-                           yhteyspiste Joanna Sosnowska

                         - Detention and Alterntives to Detention, alustavat tulokset EMN-synteesiraportista,  

                           EMN-palveluntarjoaja ICF-GHK Margaret James

 

11:45                                                      KIRJAN JULKISTAMINEN

                              "Oikeus sosiaaliturvan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta"

 

12:00 – 13:00                                             LOUNAS

 

13:00                   Suomen kansallisia kehityskuvioita

                          - Vapaaehtoisen paluun vakiinnuttamista koskeva lainsäädäntöhanke - hallituksen

                             esitys lakimuutoksiksi Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos,

                             Maahanmuutto-osasto, Sisäministeriö

                          - Vapaaehtoisen paluun selvitystyö Maahanmuuttovirastossa, Hanna Helinko,

                            Johtaja, Oikeus- ja maatietoyksikkö, Maahanmuuttovirasto

                          - Mitä paluun jälkeen? - Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tuki

                            vapaaehtoisille palaajille, Tobias van Treeck, Ohjelmajohtaja, IOM Helsinki

 

13:45                   Kommenttipuheenvuoro Päivi Keskitalo, ylitarkastaja, 

                          Vähemmistövaltuutetun toimisto 

 

14:00 - 14:30                                                KAHVITAUKO

 

14:30                Paneelikeskustelu: Ihmisarvoisen paluun ja säilöönoton vaihtoehtojen toteutuminen

                       Suomessa

                            - Frank Johansson, Toiminnanjohtaja, Amnesty International, Suomen osasto

                            - Liisa Lintuluoto, Komisario, Helsingin poliisilaitos

                            - Päivi Keskitalo, Ylitarkastaja, Vähemmistövaltuutetun toimisto

                            - Katja Tuominen, Vapaa liikkuvuus-verkosto

                            - Tobias van Treeck, Hankekoordinaattori, IOM Helsinki

                            - Jari Kähkönen, Johtaja, Joutsenon vastaanottokeskus 

                            - Pekka Nuutinen, Johtaja, Metsälän vastaanottokeskus

 

15:30 - 15:45      Kysymyksiä ja keskustelua

 

15:45 - 16:00      Seminaarin loppusanat - Kielo Brewis, kansallinen koordinaattori, Euroopan

                       muuttoliikeverkosto

 

Puhujaesittelyjä

 

Ann-Charlotte Nygård työskentelee Euroopan unionin perusoikeusvirastossa (FRA). Hän kuuluu turvapaikka, muuttoliike ja rajan ryhmään ja hänen erityisosaamisensa koskee laittomien maahanmuuttajien perusoikeuksia sekä raja- ja viisumiasioihin liittyviä oikeuksia. Hän toimii myös FRA:n yhteyshenkilönä Euroopan muuttoliikeverkoston suuntaan. Hän työskenteli International Centre for Migration Policy Development:issa (ICMPD) ennen siirtymistään FRA:han. Hänellä on maisterintutkinto kansainvälisissä suhteissa, pääaineenaan kansainvälinen julkisoikeus ja hän on erikoistunut ihmisoikeuslainsäädäntöön. Lisätietoa:  http://fra.europa.eu/en/person/nygard-ann-charlotte 

 

Janne Grote työskentelee tutkijana Saksan EMN-yhteyspisteessä, joka sijaitsee Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-virastossa (BAMF). Hänen vastuullaan on ollut Saksan kansallisen raportin laatiminen EMN-tutkimukseen Detention and Alternatives to Detention. Työn ohessa hän viimeistelee väitöskirjaansa (PhD) Bremen International Graduate School of Social Sciences:essa (BIGSSS), jonka aiheena on saksalaisten nuorten identiteetin rakentaminen; hän on tutkinut turkkilais- , ghanalais- ja puolalaisnuoria sekä nuoria ilman maahanmuuttotaustaa. Ennen siirtymistään EMN-verkoston piiriin, hän toimitti "Migration and Population"-uutiskirjettä, jonka julkaisijana toimi Network Migration in Europe yhteistyössä German Federal Agency for Civic Education:in kanssa. Hänellä on myös maisterintutkinto sosiologiasta, valtiotieteestä ja antropologiasta. Syksyllä 2014 hän julkaisee yhdessä kolmen kollegan kanssa teoksen joka käsittelee käännyttämistä, syrjintää ja väkivalta Saksan maahanmuuttoyhteisön nuorten parissa. 

 

Joanna Sosnowska toimii Euroopan muuttloliikeverkoston Puolan kansallisessa yhteyspistessa. Hän koordinoi Puolan kansallista maahanmuuttoverkostoa. Ennen siirtymistään EMN-verkoston pariin, hän työskenteli Puolan sisäministeriössä analyytikkona, erikoisalueenaan mm. maahanmuutto Keski- ja Eteläamerikasta sekä Aasiasta ja hän osallistui myös Puolan maahanmuuttopolitiikan valmisteluun ja kansainvälisiin suhteisiin maahanmuuton ja kansainvälisen suojelun saralla. Lisätietoa: https://www.emn.gov.pl/ese/emn-contact-point-in-p/about-us/11470,Joanna-Sosnowska.html

  

Jorma Kantola toimii lainsäädäntöneuvoksena maahanmuutto-osastolla Sisäministeriössä. Hän on toiminut maahanmuuton säädösvalmistelutehtävissä Sisäministeriössä vuodesta 1998 lähtien. Hän on myös työskennellyt tulosalueen johtajana Maahanmuuttovirastossa vuosina 2009-2010.

 

Tobias van Treeck toimii ohjelmajohtajana Kansainvälisen siirtolaisuujärjestön (IOM) Suomen maatoimistossa ja on IOM:n vastuuhenkilö IOM Helsingin ja Maahanmuuttoviraston yhteisessä vapaaehtoisen paluun hankkeessa. Tämänhetkinen Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta –hanke hanke käynnistyi vuoden 2013 alussa ja jatkuu kesäkuun loppuun 2015. Tobias van Treeck on toiminut myös monissa muissa Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön projekteissa, jotka ovat käsitelleet mm. maahanmuuttajien kotoutumista sekä siirtolaisuus- ja kehitysasioita. Tobias van Treeck on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

 

Frank Johansson on toiminut Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtajana vuodesta 1996. 1990-1996 hän oli osaston tiedottaja. Ennen Amnestyyn siirtymistä hän työskenteli ulkomaantoimittajana Hufvudstadsbladetissa ja Dagens Nyheter –lehdessä. Toimittajana hän on viettänyt pitkiä aikoja Itä- ja Etelä-Afrikassa. Syksyllä 2013 ilmestyi hänen toimittamansa artikkelikokoelma Hyvän tekeminen ja valta, Humanitarismin kriittistä tarkastelua (Gaudeamus).

 

Katja Tuominen on toiminut riippumattomana siirtolaisaktivistina vuodesta 2002. Vapaa liikkuvuus -verkostossa hänen pääasiallinen työnsä on poliittinen vaikuttamistyö sekä ilmaisen viikottaisen neuvonnan antaminen siirtolaisille. Vapaa liikkuvuus –verkosto tukee siirtolaisten kamppailuja oikeuksiensa puolesta. Verkosto on ollut mukana järjestämässä vastarintaa maastapoistamisia vastaan, kampanjoimassa turvapaikanhakijoiden oleskeluoikeuden puolesta ja puolustamassa romanisiirtolaisten oikeutta majoittua Helsingissä. Lisäksi se tuottaa ja jakaa tietoa liikkumisen kontrolleista, niiden seurauksista sekä kamppailuista niitä vastaan Suomessa ja maailmalla. Verkoston toiminta nojaa vapaaehtoistyöhön.