Yleisökuva alkuun

 

 

EMN-seminaari - Lapsen etu maahanmuuttoprosesseissa

Yhteenveto ja esitykset

6.5.2015 Helsinki

 

 

EMN järjesti seminaariin Lapsen etu maahanmuuttoprosesseissa Maahanmuuttoviraston tiloissa Helsingissä 6.5.2015. Seminaari keräsi noin 100 asiasta kiinnostunutta osallistujaa, jotka edustivat viranomaisia, kansalaisjärjestöjä, käytännön toimijoita ja tutkimustahoja. Kirjoituksen lopussa on linkit esityksiin sekä aihetta koskeviin julkaisuihin.

 

Seminaarin lähtökohtana toimi EMN-tutkimus "Policies, Practices and Data on Unaccompanied Children in 2014"  tämän lisäksi EMN halusi käsitellä aihepiiriä mahdollisimman kattavasti ja tuoda esiin monia eri näkökulmia mm. käytännön toimijoilta Maahanmuuttovirastosta sekä lapsen edustajilta.   Seminaarin key note-alustuksen piti Anaïs Faure Atger, joka toimii vanhempana neuvonantajana maahanmuuttoasioissa Punaisen Ristin EU-toimistossa. Hänellä on pitkä kokemus lasten edun ja oikeuksien valvomisesta maahanmuuttokontekstissa. Puheessaan hän nosti esiin lasten erityisen haavoittuvuuden jos he esimerkiksi joutuvat pakenemaan konfliktialueelta ja päätyvät erilleen perheestään. Tilanne on heille uusi ja pelottava ja tämä tulee huomioida varsinkin turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. Ongelmakohtina hän mainitsi lasten säilöön ottamisen sekä siirtymävaiheen alaikäisestä täysi-ikäiseksi prosessin aikana kun lapsi täyttää 18 vuotta ja hän on virallisesti aikuinen. Hän painotti varsinkin lapsen henkistä kehitystä ja erityistä tuen tarvetta joka jatkuu ainakin 25 vuotiaaksi saakka, etenkin jos lapsuudessa on ollut traumaattisia kokemuksia. 

 

Kielo ja Anais Kielo Brewis EMN:stä ja Anaïs Faure Atger Punaisen Ristin EU-toimistosta.

 

EMN-palveluntarjojan ICF Internationalin edustaja, Nataliya Nikolova, esitteli EMN-tutkimusta "Policies, Practices and Data on Unaccompanied Children in 2014". Hän työstää tutkimuksen synteesiraporttia joka kokoaa yhteen EMN-jäsenmaiden kansallisia käytäntöjä yksintulleisiin alaikäisiin liittyen.  Tutkimuksessa on eroteltu yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat ja muut yksintulleet alaikäiset. Suomessa käytännössä lähes kaikki maahan ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset hakevat turvapaikkaa, mutta erottelu turvapaikanhakijoihin ja ei-turvapaikanhakijoihin on hyvin relevantti monissa EU-maissa, joissa maassa voi olla paljonkin yksintulleita alaikäisiä, jotka eivät hae turvapaikkaa. Esityksessään hän nosti esiin havaintoja ja hyviä käytänteitä eri maista ja osoitti myös että yksintulleiden alaikäisten lukumäärä on kasvussa EU:ssa.  

Natalia Nikolova Nataliya Nikolova EMN-palveluntarjoaja ICF Internationalista

  

Professori Eskil Wadensjö Tukholman yliopistosta esitteli Ruotsissa tehtyä kvantitatiivistä tutkimusta yksintulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista. Tutkimuksessa on muun muassa selvitetty tämän ryhmän osallistumista perusopetukseen sekä sijoittumista työmarkkinnoille myöhemmin. Lisätietoa löytyy tutkimusraportista joka löytyy linkeistä alla.

 

Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutista kertoi haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen (Halaten)-projektin tuloksista, joka on tutkinut yksintulleita nuoria Turun seudulla. Tutkimuksessa on haastateltu 13 nuorta ja 8 asiantuntijaa.

 

Lounaan jälkeen Johanna Räty esitteli juuri valmistunutta Maahanmuuttoviraston ohjetta lasten asioiden käsittelystä ja lapsen edusta. Se kokoaa ensimmäistä kertaa yksiin kansiin kattavan ohjepaketin, jokaa ohjaa erityisesti Maahanmuuttoviraston virkamiehiä mutta myös muita viranomaistahoja miten lapsen etu otetaan parhaalla tavalla huomioon maahanmuuttoprosesseissa.

 

Seuraavaksi vuorossa oli asiantuntijoiden paneelikeskustelu seminaarin teemasta. Paneeliin osallistuivat:

Minna Lähteenmäki           Suomen pakolaisapu

Anne Alitolppa-Niitamo      Kotouttamisen osaamiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Maria Nieminen         Ylitarkastaja, Maahanmuuttovirasto

Jukka Kursula                   Lapsen edustaja

Juha Rautiainen                Helsingin hallinto-oikeus

Merike Helander               Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Anna-Maria Tapaninen       Tutkija, Itä-Suomen yliopisto 

 

Paneelikeskustelussa osallistujat saivat ottaa kantaan viiteen tapaukseen lapsen edun näkökulmasta. Vaikka tapaukset olivat keksittyjä, ne edustivat asioita joita tulee Maahanmuuttoviraston päätettäväksi säännöllisesti. Viimeistään tässä vaiheessa yleisölle ja kaikille puhujille kävi selväksi, miten hankalia ja vaikeasti ratkaistavia tapaukset voivat olla kun pyrkii ottamaan lapsen edun huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Yleisö sai osallistua paneelin käsittelemien tapausten ratkaisemiseen äänestämällä. Paneelikeskustelun yhteydessä oikeushammaslääkäri Vivian Visnapuu kertoi miten yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeuslääketieteellinen iänmääritys suoritetaan. Hänen ja muiden panelistien puheenvuorot innostivat yleisöä kommentoimaan ja keskustelemaan vilkkaasti. 

 

Seminaarin antia ja aihetta kommentoi paneelikeskustelun jälkeen rehtori Mirjam Kalland (Svenska social- ja kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet), joka ennen nykyistä työtään, työskenteli pitkään Mannerheimin lastensuojeluliitossa lasten asioiden parissa. Puheenvuorossaan hänkin painotti asioiden monimutkaisuutta ja erityisesti sitä mitä Anaïs Faure Atger sanoi, eli että lasten täytyy saada olla lapsia ja erityisesti yksintulleet alaikäiset tarvitsevat enemmän ja pitempään tukea uudessa kotimaassaan.

 

Mirjam Kalland Mirjam Kalland

  

Seminaarin esitykset

 

Nataliya Nikolova "Policies, practices and data on unaccompanied children in 2014" ICF International

Eskil Wadensjö "Unaccompanied minor asylum seekers in Sweden" Tukholman yliopisto

Elli Heikkilä Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen - Halaten-projektin tulokset

Johanna Räty Maahanmuuttoviraston ohje lasten käsittelystä ja lapsen edusta 

 

Linkkejä

 

EMN-tutkimus - Alaikäisiä yksintulleita koskeva Suomen kansallinen raportti vuodelta 2014 - tiivistelmä 

 

Red Cross EU Office - Activities towards unaccompanied minors

http://www.redcross.eu/en/What-we-do/Asylum-Migration/Areas-of-work/Unaccompanied-minors/

  

Siirtolaisuusinstituutti - Halaten-projekti

http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/A48_Yksin_tulleet_Halaten_projekti_KB.pdf

http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/A49_Halaten_seminaari_EH.pdf 

 

Heli Sjöblom-Immalan tutkimus: Puolisona maahanmuuttaja

http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_85_net.pdf

 

Eskil Wadensjö ja Aycan Celikaksoy: "Unaccompanied Minors and Separated Refugee Children in Sweden: An Outlook on Demography, Education and

Employment"

http://ftp.iza.org/dp8963.pdf (englanniksi)

http://www.su.se/polopoly_fs/1.225235.1424628185!/menu/standard/file/Ensamkommande%20barn%20till%20Sverige%20%20rapport%201.pdf (ruotsiksi)