EMN-Yleista¦ê

EMN tehtävät

 

EMN-perustamispäätöksen (14.5.2008 Neuvoston päätös 2008/381/EY) 2 artiklan mukaan EMN:

 

 • kerää ja vaihtaa useista eri lähteistä saatavia ajantasaisia ja
  luotettavia tietoja;
 • laatii analyyseja tiedoista ja esittää ne helppokäyttöisessä muodossa;
 • osallistuu yhteistyössä muiden asiaan liittyvien EU:n elinten
  kanssa sellaisten indikaattorien ja kriteerien kehittelyyn, jotka
  parantavat tietojen johdonmukaisuutta ja auttavat kehittämään
  muuttoliikkeitä koskeviin tilastoihin liittyviä yhteisön
  toimia;
 • tuottaa ja julkaisee säännöllisesti raportteja maahanmuutto ja
  turvapaikkatilanteesta yhteisössä ja jäsenvaltioissa;
 • perustaa internet-pohjaisen tietojenvaihtojärjestelmän, joka
  tarjoaa pääsyn maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeviin
  asiakirjoihin ja julkaisuihin, ja huolehtii järjestelmän ylläpidosta;
 • tekee verkostoa tunnetuksi saattamalla sen keräämät tiedot yleisesti saataville ja jakamalla tietoa toiminnan tuloksista, jolleivät kyseiset tiedot ole luonteeltaan luottamuksellisia;
 • koordinoi tietoja ja tekee yhteistyötä muiden vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten kanssa.