EMN-Yleista¦ê

Return Expert Group (REG) - Paluuasioiden asiantuntijaryhmä

 

EMN-verkostoon on sisällytetty EU:n paluuasioden asiantuntijaryhmä (REG). Se jatkaa aikaisemman EU:n vapaaehtoisen paluun asiantuntijaverkoston (Voluntary Return Europe Network) työtä. REG toimii EMN-verkostossa erillisenä työryhmänä ja pystyy täten hyödyntämään jo olemassa olevia EMN-tiedonvaihtokanavia ja asiantuntemusta. 

REG käsittelee paluu- ja uudelleenkotouttamisasioita laajasti. Fokuksessa on hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen sekä jäsenmaiden välisen yhteistyön kehittäminen paluuasioiden saralla.

REG-ryhmä kokoontuu EMN-työkokousten yhteydessä järjestettävissä työryhmäkokouksissa 3-4 kertaa vuodessa.

Suomen osalta REG-työryhmä on erittäin tervetullut ja ajankohtainen lisä EMN-verkoston tehtäviín, koska vapaaehtoisen paluun järjestelmää ollaan vakiinnuttamassa Suomessa.  

 

REG-työryhmän tuottamat paluuteemoja käsittelevät EMN REG Informit löytyvät tästä.

 

Seminaari vapaaehtoisesta paluusta ja uudelleen kotoutumisesta 5.3.2015