EMN-EU-vertailutietoa

EU-vertailutieto

 

Raporttien ja tutkimusten lisäksi EMN tuottaa EU-vertailutietoa ad hoc-kyselyjen muodossa päätöksenteon, tutkimuksen ja työskentelyn tueksi. Kun kuka tahansa EU-jäsenvaltio tai  kansallisen verkoston jäsen niin kansallisella kuin Euroopan Unionin tasolla tarvitsee tutkimustietoa jostain muusta jäsenmaasta, se voi tehdä ad hoc-kyselyn EMN:n välityksellä. Kaikki jäsenmaat, jotka kysely kattaa, vastaavat kyselyyn oman asiantuntemuksensa ja olemassa olevan tutkimuksensa pohjalta, tai pyytämällä vastausta relevanteilta kansallisen verkoston jäseniltä. Kysyjävaltion kansallinen yhteyspiste kokoaa vastauskoosteen jaettavaksi EMN-kansallisille yhteyspisteille sekä kansallisen verkoston jäsenille.


Ad hoc –kyselyjärjestelmän avulla voidaan suorittaa myös muunlaisia tutkimuksia sekä tehdä esim. vertailevaa tutkimusta kansallisen lainvalmistelutyön tueksi.


Käytännössä näihin muuttoliikkeen eri näkökulmiin liittyvien ad hoc-kyselyiden tulee olla ytimekkäitä ja lyhyehköjä, korkeintaan muutaman alakysymyksen pituisia. Vastausaika on normaalisti 4 viikkoa. Kiireellisiin kyselyihin voi poikkeuksellisesti pyytää 2 viikon vastausajan.

 

Vastauskoosteet vuoden 2009 puolivälistä lähtien löytyvät sivun vasemmasta laidasta aihepiirin mukaan jaoteltuina. Kiinnostuksesi mukaisia ad hoc -kyselyitä löydät haku-toiminnon avulla. Hakusanoina suosittelemme käytettävän EMN-yhteistä sanastoa.