EMN-verkostot

Kansallinen verkosto

 

EMN Suomen kansalliseen asiantuntijaverkostoon voivat liittyä muuttoliikesektorin kanssa eri tavoin tekemisissä olevat valtiolliset ja kunnalliset organisaatiot, kansalaisjärjestöt sekä itsenäiset tutkijat ja muut alan toimijat.

 

Liittyminen ei sinällään velvoita mihinkään. Jäsenyys tarjoaa yhteistyön mahdollisuuden Suomen EMN-kansallisen yhteyspisteen kanssa ennen kaikkea Euroopan muuttoliikeverkostoa koskevan EU-säädösperusteisen raportointivelvollisuuden täyttämisessä. Kansallisen verkoston jäsenet voivat tällä foorumilla tuoda esille oman asiantuntemuksensa ja näkemyksensä ja osallistua näin EU:n yhteisten politiikkojen sekä parhaiden käytänteiden luomiseen maahanmuutto- ja pakolaisasioissa. EMN Suomen kansallinen yhteyspiste pyrkii myös palvelemaan kansallisen verkoston jäsenten tarpeita lisäämällä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Oheisilta alasivuilta löydät kansallisen verkoston jäsenet -jäsenen nimeä klikkaamalla näet kyseisen henkilön tutkimusintressit sekä yhteystiedot, mikäli jäsen on antanut tähän luvan. 

 

Suomen kansallinen yhteyspiste järjestää myös vuosittaisen muuttoliikeseminaarin. EMN-toimintaan ja tuotoksiin liittyvien yhteistyökuvioiden lisäksi seminaarien tarkoitus on keskittyä kansallisen verkoston jäsenten ja EMN-yhteisten intressien mukaisiin aiheisiin kutsumalla keynote-puhujiksi kansainvälisiä asiantuntijaluennoitsijoita.