Arja Majakulma

 

kansainvälisten asioiden johtaja

Laurea ammarttikorkeakoulu

 

Kiinnostuksen kohde:

 - kansainväliset opiskelijat

 - työllistyminen

 

Yhteystiedot:

arja.majakulma@laurea.fi