Elina Järvenpää

 

diplomi-insinööri (eläkkeellä)

vapaaehtoistyössä Moniheli ry:n sihteerinä

 

Kiinnostuksen kohde:

 

Olen seurannut maahanmuuttokysymyksiä Suomessa aktiivisesti 80-luvulta lähtien (olen eläkkeellä) ja toiminut lukuisissa kansalaisjärjestöissä, mm. Suomi-Vietnam -seurassa, Kambodzhan ystävyysseurassa, Suomen Rauha kurdeille -foorumissa, Golis Naisten Yhdistyksessä (somalialaisten yhdistys).

Parhaillaan toimin Monihelin sihteerinä (vapaaehtoistyönä) tämän vuoden loppuun.

En ole tehnyt virallista tutkimusta maahanmuuttoaiheista, mutta aktiivisesti seurannut tehtyjä tutkimuksia ja kerännyt "hiljaista tietoa".

Jos aikaa riittää ehkä vielä ryhdyn tekemään omaehtoista tutkimusta maahanmuuttoaiheista. Vaikka tutkintoni on tekninen, olen käyttänyt mm. diplomityössäni ja myöhemminkin myös yhteistkunnallisessa tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja itsekseni opiskellut sosiologiaa ym. Pääaineeni oli työpsykologia ja ergonomia.

Kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti turvapaikanhakijat ja muut "vaikeat" maahanmuuttajien ryhmät.

 

Yhteystiedot:

 

elina.jarvenpaa@iki.fi