Maija Faehnle

 

Tutkija

Helsingin yliopisto / Suomen ympäristökeskus

 

Kiinnostuksen kohde:

Fyysisen ympäristön merkitys maahanmuuttajien integroitumisessa

Monikulttuurisuus kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa

 

Yhteystiedot:

maija.faehnle@ymparisto.fi