Miira Korjonen

 

TtM-opiskelija, Työterveyshoitaja, Kehittämiskonsultti

Kuopion yliopisto/ Preventiivinen Hoitotiede, Helsingin kaupunki/Työterveyskeskus

 

Kiinnostuksen kohde:

Terveys ja monikulttuurisuus
Terveyden edistäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä
Kulttuurien välinen kohtaaminen terveydenhuollossa
Ammatillinen koulutus

 

Yhteystiedot:

korjonen@hytti.uku.fi