Pasi Saukkonen

 

Erikoistutkija, dosentti

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

 

Kiinnostuksen kohde:

Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka

Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Belgia ja Alankomaat

 

Yhteystiedot:

pasi.saukkonen@cupore.fi