Pauliina Järvinen-Alenius

 

Tampereen yliopisto/ Kasvatustieteen laitos/ TRANS-NET–projekti

 

Kiinnostuksen kohde:

Kv. muuttajien ylirajaiset suhteet ja verkostot

Ylirajainen kompetenssi

Pendelöivät kv. muuttajat (transmigrants)

Maahanmuuttopolitiikka

 

Yhteystiedot:

pauliina.jarvinen-alenius@uta.fi